Investor sice slibuje, že technologie pyrolýzy je tichá, neničí ovzduší ani vodu, ale klidné není ani město Litomyšl. Radní se vložili do jednání, ačkoliv fabrika má stát v katastru obce Čistá.

Je to bezpečné?

Včera se uskutečnilo v Litomyšli jednání zástupců firmy Lamione SE z Brna se zástupci petičního výboru, obce Čistá a Litomyšle. „Nejsme účastníky územního řízení, ale v úterý na radě jsme se shodli, že se do řízení přihlásíme. Ve mně se to pere. Investor představuje technologii jako inovaci založenou na indukci. Otázka je, na kolik je technologie bezpečná a ekologická. Oslovili jsme proto Univerzitu Pardubice a Vysoké učení technické v Brně i společnost Vodní zdroje. S investorem se asi budeme dohadovat o bezpečnosti,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. V současné době ještě není územní řízení ukončené a není tedy jisté, že brněnská firma stavební povolení získá.

Místní lidé se nevzdávají. Petice se podepisuje na několika místech Litomyšlska, lidé ji šíří mezi sebou a hodně bude záležet i na rozhodnutí stavebního úřadu v Litomyšli. „Nelze předjímat, jde o výkon státní správy. Stavební úřad rozhodne, jestli nás do řízení přijme. Když bude mít společnost Lamione SE vše podle zákona splněné, nevidím moc šance na zastavení,“ podotkl Daniel Brýdl.

Není rozhodnuto

Firma chce zařízení v Pohodlí vybudovat nejpozději v první polovině roku 2021. Chemické procesy mají probíhat bez přístupu vzduchu a podle investora má indukční ohřev minimální dopad na životní prostředí.

„Zařízení je velké asi jako čtyři lodní kontejnery. Máme systém jištění, a to včetně automatického hašení a dalších bezpečnostních prvků. V turbínách budeme spalovat plyn, takže pro okolí je to něco jako větší kotelna,“ uvedl investor Rajmund Pavla. Nyní už mají souhlasy odboru životního prostředí, Pardubického kraje, hasičů a splnili také malou EIU. I to ale nemusí stačit. Obyvatelé Pohodlí mají strach, že provoz znečistí vzduch a vodu.

„Vyjádření úřadů k záměru investora jsou technicky nepřesná, neúplná a často i zavádějící. Předložené studie nepočítají se všemi látkami a dalšími faktory, které ovlivní chemickou reakci. Navíc se jedná o novou technologii, která byla testována pouze v simulovaných laboratorních podmínkách. V praxi se nevyzkoušela. Je to experiment, který se bude ostře testovat na Pohodlí,“ vysvětlila Martina Kunderová z petičního výboru. V areálu není kanalizace, proto místní lidé mají obavy také z úniku nebezpečných látek do spodní vody.

Neměli tušení

Společnost Lamione SE koupila pozemek v areálu bývalého vysílače před třemi lety a stejně dlouho pracuje na projektu termické depolymerizace starých pneumatik. Místní lidé přitom neměli o záměru až do letošního května ani tušení. V provozu se má denně zpracovat 20 tun rozdrcených pneumatik. V areálu bude skladováno 80 až 100 tun jako zásoba na pět pracovních dní. Rozdrcené pneumatiky bude firma vozit na Pohodlí z Brna. Ročně se tu má zpracovat zhruba osm tisíc tun pneumatik.

Ze včerejšího jednání:
» Investor písemně odpoví zástupcům občanů na otázky k pyrolýze na Pohodlí.
» Vzniknou webové stránky projektu, kde budou veřejně dostupné informace k záměru.
» Pokud dojde k vybudování pyrolýzy na Pohodlí, vznikne memorandum Litomyšle, Čisté a investorů. V něm bude jasně uvedeno, že se bez souhlasu všech stran nesmí zvyšovat kapacita zařízení.