Přestože měl Ševčík původně v plánu vyslechnout svědky, k pátečnímu jednání je nepředvolal. Obě strany totiž dodaly řadu nových argumentů. A jak Ševčík uvedl, změnily mu náhled na věc.

Jihomoravské pivovary totiž nechaly vypracovat měření, které má prokázat, že přívod vody je v pořádku. „Dodaly kvalifikované podklady, které zpochybňují znalecký posudek žalobců. V tuto chvíli tedy není důležité vyslýchat svědky, ale zajistit revizní posudek, který buď vadu pasteru potvrdí, nebo vyvrátí,“ vysvětlil Ševčík.

Počítá s tím, že pokud posudek vadu neprokáže, bude možné soudní řízení ukončit. V opačném případě bude soud pokračovat. „Chci, aby zhodnotil i to, zda může být závada jedinou příčinou, která měla za následek hnědnutí a oxidaci piva, nebo to mohly mít na svědomí i jiné faktory. Například vnitřní koroze ležáckých tanků nebo technologická nekázeň nájemce,“ řekl soudce.

Právní zástupce žalující strany Michal Sylla ale trvá na tom, že se Jihomoravské pivovary dopustily prohřešku proti tehdy platnému občanskému zákoníku. Je přesvědčený, že o závadě, která vedla ke změnám zabarvení piva věděly a tak porušily informační povinnost. „Audit, který si Jihomoravské pivovary nechaly vypracovat, ukázal, že už dřív existovaly reklamace kvůli barvě. Máme i zápis z jejich porady z roku 2008, kde stojí, že dochází ke kolísání. U letošního soudního jednání pak sami uvedli, že k němu občas docházelo,“ upozornil Sylla.

Podle advokáta Jihomoravských pivovarů Marka Bileje o kazivosti piva pojednávala výroční zpráva z roku 2008. „Byla součástí informačního memoranda, s nímž se, jak předpokládáme, nájemce detailně seznámil,“ odvětil Bilej.

Důkazy protistrany zpochybnil Sylla. Vada na přívodu se totiž podle něj objevuje nahodile. „Jedno měření, kterým se snaží vyvrátit naše tvrzení, nemůže ukázat, zda vada na přívodním potrubí existuje,“ poukázal Sylla.

Další jednání soudce odročil na neurčito. „Vypracování posudku může trvat i půl až tři čtvrtě roku,“ odůvodnil.

Současně chce od žalobce doložit reklamační protokoly od zákazníků. Je jich tři sta třicet. „Podle toho znalec určí přesnou škodu. Zajímá mě také, jak vrácené zboží firma likvidovala a zda vystavovala dobropisy,“ uvedl Ševčík.

Jak dodal předseda představenstva Czech Beverage Industry Company Jiří Kopenec, výroba piva zůstane nadále zastavená.