Svým dopisem podloženým hned několika fotografiemi z místa nálezu vyzývá radnici k řešení problému černých skládek. „Apeluji na pana starostu, aby na tento problém upozornil při svých jednáních rakouské kolegy a policejní orgány obou zemí,“ napsal rozzlobený Valtičan.

Skládka, o které hovoří, se podle jeho slov nachází na lesní cestě, jež je rovnoběžná se státní silnicí ve směru na Břeclav. „Leží asi sto metrů za železničním přejezdem na levé straně, pokud jedeme na Břeclav,“ popsal Kratěna.

Že jsou černé skládky velkým problémem, potvrdil i valtický starosta Pavel Trojan. „Mapujeme pravidelně nejbližší okolí Valtic a polní cesty. Lesy České republiky potom zase svoje pozemky. Že by se však jednalo jen o rakouské občany, kteří by zde skládky měli zakládat, si nemyslím. Určitě jsou v tomto problému zastoupení obyvatelé obou stran hranice,“ uvedl starosta.

Podobného názoru je i starosta sousedního Schrattenbergu Johann Bauer. „Nemyslím si, že by naši lidé měli důvod něco takového dělat. To slyším prvně. Naši obyvatelé mají k dispozici popelnice na směsný odpad, papír, platy a bioodpad,“ vyjmenoval Bauer.

Problém měla i další města

Za popelnici směsného odpadu o obsahu sto dvaceti litrů a popelnici papíru platí Schrattenbergští dohromady za rok 101 eur. „Sklo musíme sbírat a vyvážet do speciálních popelnic, které má každá obec k dispozici. Zvlášť pak platí lidé navíc ještě bioodpad,“ přiblížil Bauer s tím, že ve Schrattenbergu vyvážejí stejně jako ve Valticích směsný komunální odpad jednou za čtrnáct dní.

Valtice nejsou jediným městem v kraji, kde řešili problém s černými skládkami. Pozornost veřejnosti upoutal před lety areál po bývalé pohraniční stráži na okraji Hrušovan nad Jevišovkou v sousedství tamního cukrovaru. Tehdy tam lidé objevili sklad odpadu, který do areálu nechal navézt rakouský podnikatel Peter Forstner se záměrem jej na místě recyklovat. Za dohledu policie ho pak musel nechat odvézt.