Alespoň tak o výsledku vzájemného setkání informovala na tiskovém brífinku hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že prostřednictvím Herecké asociace by se mělo podařit přizvat ke spolupráci s krajem kulturní veřejnost při posuzování nové koncepce správy malých muzeí, připomínajících ve Středočeském kraji významné osobnosti: vedle spisovatele Čapka především hudební skladatele Bedřicha Smetanu a Antonín Dvořáka či malíře Josefa Ladu.

Třebaže Čapkův památník se třemi zaměstnanci patří mezi malá muzea, ohlas na nástup nové ředitelky Alice Seidlové byl veliký. A negativní. Řada známých osobností české kultury, v čele se Společností Ferdinanda Peroutky (jehož odkaz památník také připomíná) a právě lidmi z Herecké asociace, se ohrazovala proti tomu, že funkci ve výběrovém řízení získala snacha krajského radního pro oblast školství Zdeňka Seidla (ČSSD). Žena, již v oboru nikdo nezná jako znalkyni Čapkova díla či obecně literární historičku, a dokonce ani jako muzejnici. Není divu: Seidlová vystudovala práva.

Nová ředitelka, jež kulturní veřejnost šokovala mediálním sdělením, že o Čapkovi se učila ve škole, v pondělí ohlásila rezignaci. S tím, že funkci hodlá opustit po týdnu: k 27. květnu. Hejtmanka Jermanová nejprve novinářům oznámila, že jejich rozhovor vyzněl jednoznačně: Seidlová se chystá odejít. „Řekla, že nechce dál poškozovat jméno památníku, přestože se cítí nevinná ve všech ohledech,“ konstatovala Jermanová.

O tom, že Seidlová skutečně míní skončit, informoval krajský úřad odpoledne; poté, co obdržel rezignační dopis. „Hejtmanka vyzvala Mgr. Seidlovou, aby zvážila svoji rezignaci, dopoledne při jejich osobním setkání,“ dodala k tomu Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Zveřejnila také citaci z úvodu rezignačního dopisu. Alice Seidlová v něm uvádí: „Vzhledem k okolnosti, že si dědictví bratří Čapků a Ferdinanda Peroutky zaslouží jinou mediální pozornost než současnou mediální polemiku, rozhodla jsem se rezignovat na místo ředitelky…“

Na tiskové konferenci konané po poledni, kdy se ještě o dopisu Seidlové nevědělo, nicméně Jermanová uvedla, že záleží na krajských radních, zda případnou rezignaci přijmou – a tak jako tak by Seidlová měla být pozvána na jednání rady 27. května, aby podrobně představila, jaké měla ve Strži záměry.

DOKUMENT: koncepce rozvoje Památníku Karla Čapka předložené ve výběrovém řízení nynější ředitelskou Památníku Karla Čapka

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje 

Odchod při pozvání „na koberec“

Dlouholetou ředitelkou památníku bývala Kristina Váňová, která se letos zřejmě chystala odejít – a tak nějak se počítalo s tím, že ji vystřídá kolegyně vracející se z mateřské dovolené, jež se na tuto variantu dlouhodobě připravovala. Váňová však funkci položila dřív – na sklonku loňského roku. Hejtmanka odmítla, že by se tak stalo poté, co by jí kdokoli k odchodu vyzýval. Bývalá ředitelka (k jejíž práci Jermanová řekla, že si jí „velmi váží“ a její zásluhy radní s kompetencí pro oblast kultury Karel Horčička z ČSSD ocenil návrhem na udělení Ceny Karla Čapka Českým centrem Mezinárodního PEN klubu) se prý k rezignaci rozhodla sama. V rámci bilančních hovorů vedoucí odboru kultury krajského úřadu s řediteli příspěvkových organizací, kdy přišla řeč na „nedostatky ohledně technického stavu památníku“.

Následovalo výběrové řízení, jež podle hejtmanky mělo zcela standardní průběh. Jermanová pouze připomněla, že výběrová komise měla využít nabídky bývalé ředitelky Váňové, že bude pracovat ve výběrové komisi s hlasem poradním. Pak se stala chyba při hlasování radních o jmenování nové ředitelky do funkce. Její tchán zvedl ruku pro, aniž upozornil na střet zájmů. Jermanová naznačila, že kdyby byla přítomna – v té době měla mateřskou pauzu – nedopustila by to; kolegu v krajské radě by vyzvala, aby se zdržel hlasování. Tři stránky rozvojové koncepce do roku 2022, s níž Seidlová vyhrála výběrové řízení, v pondělí krajský úřad s jejím souhlasem zveřejnil. S tím, že stejné dokumenty předložené ostatními uchazeči nemá k dispozici; podklady se neúspěšným kandidátům po skončení výběrového řízení vracejí.

Vyřešit právní problém

Na otázku Deníku, čeho se týkaly technické nedostatky vytýkané bývalé ředitelce, hejtmanka odkázala na slova majitelů vilky. „Stěžovali si, že stav památníku neodpovídá dohodě. Avšak pro kraj je složité investovat do soukromého majetku,“ konstatovala. Připomněla, že i tohle měla Seidlová jako právnička řešit.

Spolupráce s kulturní frontou

V pondělí Jermanová zopakovala své páteční vyjádření, že radní Horčička dostal úkol zamyslet se nad koncepcí malých památníků velkých osobností, jejichž odkaz by měl být připomínán „pod jednou střechou“. Také on má své představy představit na jednání radních 27. května. Prezentovat je ale bude i kulturní veřejnosti. „Pana magistra Kepku jsem poprosila, aby se stal prostředníkem a koncepci nám pomohl připomínkovat; až ji budeme mít, sejdeme se a budeme diskutovat,“ vysvětlila Jermanová. S tím, že právě Kepkovým prostřednictvím by se získat ke spolupráci – jež bude stát nějaký čas a bude zadarmo – mělo podařit zástupce odborné veřejnosti i umělce.

Od Kepkovy účasti si hejtmanka slibuje, že se nynější odpůrce podaří přivést ke společnému stolu a seznámit je s podrobnostmi – aby i oni „viděli dovnitř“ a mohli se (což ovšem platí ve velkých uvozovkách) „účastnit procesu řízení“. „Je jednoduché něco kritizovat, když se toho neúčastníte,“ řekla s tím, že Kepku poprosila, aby s žádostí o spolupráci oslovil lidi napříč kulturní veřejností. Přepokládá, že když to udělá jeden z nich, bude to mít větší efekt, než kdyby se nyní protestující osobnosti snažila přizvat ke spolupráci ona jako politička.

Odcházející ředitelka se chce hlásit na ředitelku zase
Jestliže Alice Seidlová oznámila v pondělí svoji rezignaci na funkci ředitelky Památníku Karla Čapka, ještě to nemusí znamenat poslední sbohem. Odcházející ředitelka naznačila, že do šéfovského křesla krajské příspěvkové organizace by se ráda vrátila.
Krajským radním chce v pondělí 27. května zevrubně představit svoji koncepci rozvoje muzea předloženou při výběrovém řízení, avšak ještě obohacenou o poznatky z dosavadního, byť velice krátkého, působení v památníku. „Po bližším seznámení s provozem, a zejména s ekonomickým potenciálem Památníku Karla Čapka, jsem přistoupila k preciznějšímu rozpracování původního návrhu,“ napsala.

Posteskla si také, že noví pracovníci mívají alespoň tři měsíce k prokázání svých schopností a na to, aby své koncepce uvedli v život – zatímco ona měla jen několik dnů. Přesto se pochlubila, že se jí podařilo například zabezpečit venkovní jeviště, na němž podle vyjádření statika nebylo možné pořádat kulturní akce, sjednala posílení týmu průvodců – a spolu s majitelem objektu se snažila dokončit projekt na vybudování čistírny odpadních vod.

Připomněla také, že pokud bude vyhlášeno nové výběrové řízení na obsazení ředitelského postu, opět se přihlásí. Zdůraznila v té souvislosti, že kromě negativních ohlasů se jí dostalo i podpory – například od rodiny Palivcových, v jejichž objektu se Památník Karla Čapka nachází.