Na návštěvníky tam budou čekat nejen ukázky ze života středověkého rytíře-těžkooděnce a stylové hry, ale také zajímavá expozice o vzniku nejnovějšího filmu novoměstského rodáka, režiséra Jana Svatoše. „Film, který nese název Až zařve lev, bude pojednávat o králi Přemyslu Otakarovi II. a františkánském mnichu Odorikovi, našem prvním velkém cestovateli,“ prozradil Jan Svatoš, který na filmovém snímku opět spolupracuje s kameramankou Romi Strakovou.

„Odorik i Přemysl se sice nikdy nepotkali, přesto ovlivnili nejen sami sebe, ale i životy budoucích generací. Jejich životní příběh změnil vnímání časoprostoru přesahující geografické i kulturní hranice Evropy. Zatímco poutník Odorik byl metaforicky ovocem královy politiky, Přemysl sám se stal její vlastní obětí,“ dodal Jan Svatoš.

Úspěšný režisér má už na svém kontě několik filmových snímků včetně čtyřnásobně oceněného dokumentu Archa světel a stínů. Dvojice protagonistů z připravovaného filmu bude ve stanu krále Přemysla Otakara II. představena formou interaktivní expozice.

Soutěž o filmové ceny

Středověký stan najdou zájemci ve Třech Studních 26. srpna u Letní Minigalerie na zahradě domu číslo 22. Mnozí toto místo již znají z předchozích kulturních akcí a vědí o něm také to, že se nachází v sousedství druhého nejmenšího náměstí v republice. „Stan bude veřejnosti zpřístupněn v době od devíti do dvanácti a dále od třinácti do patnácti hodin. Soutěžit se bude o hodnotné ceny, které poskytli partneři filmu,“ informoval Jan Svatoš.

Film Až zařve lev se na plátnech kin divákům představí v roce 2021. Upoutávka na filmový snímek v podobě středověkého stanu odstartuje 26. srpna na Vysočině. A proč právě ve Třech Studních? „Už je to taková tradice. Představovali jsme tu veřejnosti i naše předchozí filmy a nejinak tomu bude i s přemyslovským tématem. V neposlední řadě i významné památky žďárského okresu souvisí s epochou krále Otakara. Vždyť i slavný žďárský klášter a Nové Město na Moravě byly založeny Přemyslovým družiníkem Bočkem z Obřan,“ vysvětlil režisér.