Při rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole stávající nádražní budovu nahradí nová dvoupodlažní. Nyní železničáři pracují na dokumentaci pro stavební povolení. „Žádost o stavební povolení předpokládáme podat v jarních měsících," sdělila mluvčí státních železničářů Nela Friebová.

Proměnu stávající budovy i další úpravy vítá třeba Aneta Odehnalová, která přes nádraží v Králově Poli jezdí do školy a opačným směrem. „Určitě to bude plus pro město Brno. Vzniknou modernější prostory, budou vypadat vzhledově lépe," řekla ve středu reportérovi na místě.

Revitalizace zeleně na sídlišti ve Štětí se nepovedla. Město s firmou, která ji prováděla, rozvázalo smlouvu.
Firma zpackala revitalizaci zeleně na sídlišti. Štětí nyní řeší, co dál

Nové prostory pro cestující budou zahrnovat halu, čekárnu, toalety, prodejny lístků a úschovné boxy pro zavazadla. Všechny plně bezbariérové. „Přístup do zvýšeného podlaží zajistí výtah a eskalátory. V novém objektu počítáme také s komerčními prostory, jako jsou prodejny a prostory pro občerstvení," nastínila Friebová.

Podle starostky mětské části Karin Karasové je rekonstrukce už dlouho potřebná. „Vzhledem k tomu, že na výstavbu nové nádražní budovy se váže vybudování parkovacího domu typu park and ride, který bude na ni navazovat, jsme rádi, že stavba má začít už začátkem příštího roku," sdělila Deníku Rovnost.

Ve stanici vznikne nástupiště přilehlé k nádražní budově a dvě ostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 550 milimetrů, což zajistí pohodlný nástup cestujících do vlaků. „Nová nástupiště budou disponovat lavičkami, informačním a orientačním systémem, osvětlením a z větší části budou pod střechou," přiblížila Friebová.

Ostrovní nástupiště a prostor u nádražní budovy propojí nový podchod, který bude pokračovat až k Myslínově ulici. Právě propojení podchodu až k této ulici a bezbariérový přístup k nástupištím byl stálý požadavek představitelů městské části.

Zámek Hořín.
Historie na prodej. Ve středních Čechách jsou v nabídce zámky i památky

Železničáři plánují stavební práce v kolejišti rozdělit na dvě etapy, aby nádraží fungovalo i při rekonstrukci. „Případná omezení budou předmětem dalších jednání v příštích týdnech. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité, abychom mohli informovat obyvatele," uvedla Karasová.

Modernizací projdou v příštích letech také nádraží ve Slatině a v Židenicích. „Ve Slatině vzniknou dvě bezbariérově přístupná nástupiště se zastřešením a s napojením na nový podchod, který bude prodloužený až do prostoru průmyslové zóny za nádražím," zmínila Friebová.

Stavba nové zastávky 

Součástí úprav bude také stavba nové zastávky Brno-Černovická terasa. „Akce je aktuálně ve fázi zpracování záměru projektu, termín stavby i cenu budeme upřesňovat v další fázi přípravy," oznámila Friebová.

Cílem úpravy stanice v Židenicích je zlepšení přestupních vazeb na městskou hromadnou dopravu, vybudování nového zázemí pro cestující a bezbariérového přístupu na nástupiště. Podoba modernizace stanice je nyní v koncepčním řešení. Železničáři pracují i s variantou, že bude součástí přestavby železničního uzlu v Brně.