Do výběrového řízení na provozovatele Dětského ráje se přihlásili dva uchazeči – Petra Kunešová s Klárou Merovou (Bluecat house s.r.o.), které mají Dětský ráj v pronájmu nyní, a společnost Mrňousek s.r.o., jež provozuje jesle a mateřské školy napříč regionem.

Výběrová komise radním Moravské Ostravy a Přívozu jednohlasně navrhla, aby vítězem určili stávající provozovatelky.

„Oba koncepty byly kvalitní, ale odlišné. Koncept Bluecat house se komisi zdál vhodnější,“ řekl Deníku místostarosta centrálního obvodu David Witosz (Piráti), který také předsedal výběrové komisi.

JEN KDYŽ PŘIPLATÍTE

Té se však, stejně jako radním, nepozdávala výše nájemného (potažmo pachtovného, jak nyní tento poměr vykládá zákon). Zatímco Mrňousek totiž nabízel měsíční pachtovné ve výši osmi tisíc korun, Blue Cats jen dva tisíce korun.

„Rada tedy rozhodla, že vítězem výběrového řízení je Bluecat house, avšak jen v případě, že měsíční výše pachtovného bude osm tisíc korun,“ dodal Witosz, podle něhož stávající výše pachtovného po odečtení dotací činí 5 600 korun.

Petra Kunešová s Klárou Merovou už byly o výsledku stručně informovány, pocity však mají smíšené. „Rozhodnutí to pro nás není úplně radostné, musíme počkat, až nám budou sděleny bližší podrobnosti. Také se chceme potkat se zástupci obvodu,“ řekla Kunešová s tím, že ještě nejsou rozhodnuté, zda nabídku přijmou. „Moc dobře víme, kolik údržba stojí,“ podotkla Kunešová.