"Tyto práce bohužel nejsou na první pohled přímo patrné, jsou však pro zhotovitele nezbytné pro realizaci vlastní stavby. Probíhá také vytyčování obvodu stavby, zaměřování stávajícího terénu a napojení na stávající komunikace," doplnila Nina Ledvinová z ŘSD s tím, že vlastní stavební práce budou zahájeny po dokončení těchto přípravně-projekčních prací při dodržení podmínek vyplývajících z platných rozhodnutí pro tuto stavbu.

Organizátor akce Bohdan Svorník při řešení uzavřené silnice.
Policie obvinila ekologické aktivisty z vydírání a požadování úplatku

Nicméně celé to má ještě jeden háček, a tím je protest ekologických aktivistů, kterým se nelíbí, že se při stavbě kácí některé stromy. "Je to zcela účelová záležitost, která nám neumožňuje pokračovat ve skrývce v prostoru tělesa budoucí silnice," přiznal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dodal, že ŘSD momentálně čeká na vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu v Ostravě v této věci, a provádí přípravné práce. "Stavba úplně nestojí," uvedl Rýdl, který se podivuje se nad tím, že stavba, která má schválenou studii vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), je takto napadnutelná.

Karvinští fotbalisté se ve středu podrobí testům po dvoutýdenní karanténě.
Fotbalisté Karviné jdou ve středu na testy, liga se určitě dohraje

"Vše bylo v přípravách prozkoumáno, vyargumentování, byla přijata řada opatření, aby stavba dostala zelenou, což dostala a přesto ji lze bohužel ještě zablokovat," konstatuje Jan Rýdl.

Jak Deník zjistil, Krajský úřad v Ostravě skutečně vede ve věci stavby silničního obchvatu Karviné správní řízení s ŘSD