Ke koupání by mohla sloužit polovina území ležícího v místní části Březce, které doposud slouží k hornické činnosti.

„Za společnost Kamenolomy ČR mohu potvrdit, že jednání s obcí na toto téma probíhají,“ sdělila mluvčí Edita Novotná.

Podle starosty Štěpánova Jiřího Šindlera se vedou diskuse o tom, za jakých podmínek je možné koupání ve laguně umožnit.

„Těžařská společnost má zájem přenést veškerou odpovědnost na obec, což my v tuto chvíli odmítáme. Obec nemůže zodpovídat za bezpečnost návštěvníků v prostoru, který je částečně veden jako těžařský prostor,“ uvedl.

Část pískovny by bylo možné otevřít ke koupání na vlastní nebezpečí, ale i to je podle vedení obce po právní stránce problematické.

„Právníci to nedoporučují. Tímto způsobem se nevyviníme, pokud by se cokoliv stalo,“ poukázal starosta.

Ukončení těžby

Těžařská společnost již oznámila Obvodnímu báňskému úřadu v Ostravě oznámení o ukončení těžby štěrkopísku a úřad nyní očekává, že společnost podá plán likvidace.

„Po ukončení likvidačních prací, které se povolují obvodním báňským úřadem, pak těžební organizace může podle zákona požádat o změnu, zmenšení anebo úplné zrušení dobývacího prostoru,“ vysvětlil Bohuslav Machek, mluvčí Českého báňského úřadu.

„Zatím žádost nepodala,“ sdělil Deníku.

V případě těžby suroviny z vody spočívají likvidační práce zpravidla ve stabilizaci břehů a provedení menších terénních úprav.

V plánu likvidace by pak těžaři měli úřadu popsat další možné využití lokality po těžbě.

Podle starosty by se část pískovny mohla veřejnosti zpřístupnit na příští koupací sezonu.

„I kdyby to bylo ‚tolerované‘ koupání, jak už to lidé zažili před tím, než těžaři pískovnu oplotili,“ sdělil starosta Štěpánova.

Kamenolomy: Koupání příští rok je reálné

Podle společnosti Kamenolomy ČR by v příštím roce mělo být vše dořešeno a rekreace lidem umožněna.

„Využití pro koupání v příštím roce považujeme za reálné,“ sdělila Deníku mluvčí.

V pískovně, budoucí „Stříbrné laguně“, jak se o lokalitě hovořilo, těžaři propírají kamenivo.

Kritici kvůli ukládání takzvaných výpěrek poukazovali na možné porušení právních předpisů.

Případem se zabývala Česká inspekce životního prostředí. Materiál neohrožuje životní prostředí.