Stavbaři budovali dvojici navazujících mostů přes řeky Desná a Losinka. Zprovozněny do předčasného užívání by měly být 16. prosince.

„Pokud se výrazně nezmění klimatické podmínky a odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje neshledá na závěrečné kontrolní prohlídce vady bránící předčasnému užívání, bude tento termín dodržen,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

V příštím roce budou dokončeny dlažby a opevnění koryt řek v okolí mostů a terénní úpravy.

Po zprovoznění nových mostů budou demontována mostní provizoria, která se nachází na objízdných trasách: v Rapotíně u kostela a u školy a v Petrově u restaurace Peterka. Kolem kostela jezdila půl roku odklonem auta na Bruntál a Ostravu, kolem restaurace Peterka pak opačným směrem. Silnice byly zjednosměrněné, což komplikovalo pohyb mezi oběma částmi hustě obydleného údolí.

„Mám příbuzné v Terezíně, je to od nás kousek. Když zavedli objížďku, trasa vedla až okolo kostela, což je pět kilometrů,“ popsala žena středního věku, která žije s rodinou poblíž rapotínského sídliště.

Unikátní řízená destrukce

Původní železný most z roku 1906 přes Desnou zhotovila továrna rodu Kleinů. Dodatečně na něj byla namontována patentovaná technologie zesílení nosné konstrukce. Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s odborníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT) se proto na konci letošního července rozhodli provést jeho řízenou destrukci. Cílem bylo zjistit, jaké zatížení konstrukce unese a jak se na ní projeví dodatečné zesílení. Řízená destrukce tohoto druhu se v Česku konala vůbec poprvé.

„Takových mostů máme v České republice desítky, možná stovky. Výsledky, které získáme, dokážeme uplatnit při hodnocení mostů, které stojí,“ objasnil smysl experimentu Tomáš Rotter, docent na fakultě stavební ČVUT Praha.

Na most, na němž byla v poslední době z bezpečnostních důvodů omezena tonáž vozidel na patnáct tun, naskládaly jeřáby celkově neuvěřitelných 450 tun zátěže. Pytle naplněné štěrkem dosahovaly výšky prvního patra sousedního domu, víc se jich na místo nepodařilo navrstvit. Most přitom k překvapení odborníků odolal.