Plánovaná těžba se již nedotkne zastavěných oblastí. „Toto je pro rozvoj obce velmi důležité – dohoda zahrnuje i polomení stávajících stavebních uzávěr v některých lokalitách. Díky tomu se nám do budoucna otevírají nové možnosti přípravy dalších území pro zájemce o výstavbu rodinných domků, například v části Nový svět. To zapracujeme do nového územního plánu, čekáme pouze na vhodný dotační titul. Také již počítáme s výstavbou inženýrských sítí v části Dolany, naproti základní škole,“ uvedl starosta Stonavy a současně senátor za Karvinsko Ondřej Feber.

Dodal, že obě strany dohody přihlédly ke skutečnosti, že na Karvinsku zůstal jediný funkční důl – ČSM, proto obě zmírnily své původní požadavky.

Součásti Dohody je souhlas obce s těžbou uhlí a doprovodných jevů, OKD se zavázalo vyplatit obci kompenzace a hradit důlní škody a náklady na sanaci území.

Programy v oblasti zdraví

Obec Stonava podle Febra použije kompenzace na programy pro občany v oblasti zdravotnictví, sociální a dále ozdravné pobyty pro děti. Feber také deklaroval podporu vybudování průmyslové zóny na území Stonavy.

„Již se objevili zájemci o jeden z důlních areálů, kteří by zde chtěli provozovat lehkou průmyslovou výrobu. Na jedné straně stojíme o nová pracovní místa pro lidi na Karvinsku, nejlépe o výrobu s vysokou přidanou hodnotou, na druhé straně si nechceme do regionu pustit podnikání, které by ohrozilo i tak křehkou ekologickou situaci,“ doplnil Feber.