Archeologický výzkum provádí Regionální muzeum v Teplicích ve spolupráci se společností ArcheoBohemia o.p.s., specializující se na provádění archeologických prací. Vedením výzkumu byl pověřen Michael Soukup z Regionálního muzea v Teplicích.

Od středy provádějí archeologové pod vedením Lucie Matoušové výzkum. „V současné době se provádí dokumentace řezu, focení. Objevili jsme větší množství keramiky od novověku až po pravěk. Pravěké keramiky, která je od půl metru hlouběji, je tu víc. Nad ní je novověká vrstva a klasický zásyp,“ popsala dosavadní nálezy archeoložka Lucie Matoušová. Pravěké osídlení bylo směrem do parku. Archeologové se proto nyní budou snažit prokopat dovnitř do objevených objektů a získat z nich co nejvíce nálezů. Práce by měly pokračovat minimálně týden.

I loni se zadařilo

V červenci loňského roku byly při rekonstrukci elektrického vedení v Lipové ulici náhodně objeveny lebky, kosterní ostatky a keramické střepy. Nálezy pocházejí ze starého hřbitova, který byl ještě v 19. století v provozu a jeho podoba je známa pouze ze starých litografií.

Z výkopu se archeologové snažili získat co nejvíce informací, aby vymezili z historického hlediska cenná území. Archeologický výzkum pak pokračoval v parku u Krušnohorského divadla. Bylo zde nalezeno velké množství keramiky od 14. století až po novověk a také archeologové narazili na základy zřejmě pro mostek, který vedl přes potok. Při výkopových pracech se narazilo také na základy budov, které byly podél městské hradební zdi.