U Kožušan-Tážal v těchto dnech zaznamenali ornitologové hejno čítající 246 čápů.

„V souvislosti s přemnožením hrabošů polních se v posledních týdnech na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku i na Kroměřížsku objevila velmi početná hejna čápů bílých. Jde o ptáky, kteří již vyvedli mláďata a nyní se vydali i s mláďaty na cestu do Afriky,“ informoval místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Největší hejno čítající 246 čápů bílých a bylo pozorováno u obce Kožušany-Tážaly na Olomoucku.

„Další nezvykle velké hejno mělo 202 jedinců a bylo zjištěno u obce Vrbátky. Čápi vyhledávají pole, na nichž je prováděna orba a přímo za pluhem chytají vyorané hraboše,“ popisoval ornitolog.

Mezi desítkami čápů bílých se objevují na polích i volavky popelavé, čápi černí, kavky, rackové, káňata lesní, motáci pochopi a poštolky. Někde dokonce i pustovky, motáci lužní a orli křiklaví.