„Pasáž pod terasou může být okamžitě zprůchodněna, protože konstrukce i přes místy postupující korozi vyhovuje stavebním normám. Také terasa je plně funkční a její uzavření bylo zbytečné,“ konstatoval autor posudku Marek Lukáš.

Praha trvá na bourání terasy

Představitelé města, které je od roku 2013 vlastníkem terasy, mají ale k analýze provedené ultrazvukem výhrady. „Posudky, jimiž se ohání DBK, se zabývají pouze statickou částí problému, nikoli nedostatečným odvodem vody z terasy, který je hlavní příčinou koroze. Neřeší ani tristní stav šroubových spojů nosné konstrukce,“ zdůraznil radní pro městský majetek Karel Grabein Procházka (ANO).

Dodal, že frekventovanou pasáž, kterou využívaly desítky tisíc lidí denně, uzavřel kvůli havarijnímu stavu speciální stavební úřad magistrátu, který nespadá pod pražskou samosprávu, ale pod státní správu. „Rozhodnutí vycházelo z dlouhodobého sledování a z posudků, které ukázaly, že pevnost konstrukce je natolik narušená, že jediným řešením je odstranění terasy,“ vysvětlil radní Procházka důvod, proč chce město střechu pasáže zbourat.

Společnost DBK označuje rozhodnutí o uzavírce stavby na Budějovické za účelové. „Město se v jednu chvíli rozhodlo pro demolici a ten plán chce dotáhnout i navzdory názoru odborníků. My usilujeme o zachování terasy a pasáže, respektive o jejich rekonstrukci, nejen kvůli pohodlnému přístupu k našemu centru. Především ale proto, že je terasa s centrem konstrukčně propojená výběžky z terasy zasahují pět metrů do hloubi obchoďáku. Nikdo neví, co se stane jejich odstraněním,“ varoval šéf představenstva DBK Miroslav Velfl. Podle města by ale mohla terasa v případě zřícení ohrozit statiku obchodního centra.

Posudky zpochybňují demolici 

Vlastník obchodního domu také nechal Lukášův statický posudek i starší dokumenty k objektu prověřit znaleckým ústavem ČVUT. Profesor František Wald dospěl k předběžnému závěru, že „terasu je možné zachovat a po provedení vcelku drobných úprav a celkového ošetření může sloužit dalších minimálně 40 až 50 let“.

Wald rovněž konstatoval, že „jednotlivé dokumenty k dílu nejsou ve vzájemné shodě a jejich úroveň je značně rozdílná“. Kriticky se vyjádřil i k lednové prohlídce, která vedla k zavření pasáže. „Řekli si, že ta povrchová koroze nevypadá pěkně a podle toho rozhodli. Bylo to amatérské,“ domnívá se Wald.