Historická akce začala v sobotu v deset hodin dopoledne. Organizátoři již tradičně připravili pestrý program. Návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše, k vidění byl i proces s čarodějnicí. Bitva Libušín, pocta Janu Žižkovi aneb poučný příběh o tom, jak sedlák válkou zlákati se nechal, vypukla kolem půl čtvrté odpoledne a trvala přibližně dvě hodiny.

Místo konání ani termín festivalu nejsou jen tak náhodné. Kopec, pod kterým se Bitva Libušín koná, je zasvěcen Svatému Jiří, patronu rytířů. Ten má svátek 24. dubna. Kopec Svatého Jiří u Libušína jako takový je navíc spojen s počátky české státnosti, neboť je archeologicky prokázáno, že v 10. století našeho letopočtu se zde nacházelo přemyslovské hradiště. A tak se zcela příznačně středověký tábor všech účinkujících rozprostírá pod tímto kopcem. Dobové tržiště samotné se nalézalo podél historické kupecké stezky tak, jak bylo v minulosti provozováno po staletí.

V sobotu se v Libušíně uskutečnil středověký historický festival Bitva Libušín | Video: Jitka Krňanská

Dobový tábor bylo během konání festivalu možné navštívit s celou rodinou. Účastníci se seznámili se způsoby středověkého táboření i života v jednotlivých historických obdobích. Na vlastní oči byla vidět výstroj bojovníků i způsoby odívání prostého lidu.