„Druhé místo patří topolu na hrázi z návrhu Jana Kozdase a Radomíra Němce. Třetí místo si s 370 hlasy z ankety odnáší javor u Hrušky, jehož navrhovatel se nám představil jako Bob – kaktusář – fotograf,“ sdělila Markéta Frindová ze Správy NP Podyjí.

Anketa se konala již po sedmé a shodou okolností do ní přišlo sedm návrhů.