„Chceme lidem připomenout, že jim kvalitní voda teče doma z kohoutku. A vrátit ji na stoly kaváren a restaurací. Pro to jsme hledali jedinečné karafy a návrhy novoborských studentů nás opravdu zaujaly,“ uvedla mluvčí vodárenské společnosti Iveta Kardianová.

S Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou v Novém Boru začala firma spolupracovat teprve během tohoto školního roku. „Naší snahou je kromě propagace našeho produktu také podpora mladých umělců a tradičního řemesla,“ řekla Kardianová. „S výsledky jsme spokojeni, v partnerství budeme pokračovat.“

Jak potvrdila, společnost SčVK pokračuje v projektu Kohoutková voda pro všechny, který v minulosti zahájila společnost Veolia, bývalý majoritní vlastník vodovodů v Ústeckém a Libereckém kraji. Karafy dávají do restaurací, jež projekt podporují, v těchto podnicích také provádějí rozbory pitné vody. „Na severu máme velice kvalitní pitnou vodu. Navíc je jednou z nejvíce kontrolovaných potravin,“ zdůraznila Kardianová.

Podle ředitelky sklářské školy Ilony Tománkové vodohospodáři oslovili školu přímo s podnětem, zda studenti navrhnou karafy na kohoutkovou vodu „Uspořádali jsme designérskou soutěž, kde se nám sešly desítky návrhů karaf různých podob a řešení,“ sdělila Tománková.

V zadání byl mimo jiné požadavek, aby nádoba na vodu měla okolo jednoho litru, maximálně o půl litru více, a aby ji bylo možné obstojně umýt. Porotcům se nejvíce líbilo řešení studentky čtvrtého ročníku Kristýny Holcové, zaujal také Jakub Kadeřábek, který skončil druhý, a třetí Monika Kadorová. Ve své školní sklářské huti je zatím plánují vyrábět po celý rok.

„Jak známo, papír snese hodně a fantazii meze neklademe. Proto se někteří z žáků potýkali s těžkým úkolem, aby se jejich představy vůbec v rámci našich možností daly vyrobit,“ vzpomínal vedoucí školní sklářské hutě Pavel Tille.

Mezi dvěma desítkami výkresů byla většina karaf v hladkém provedení z čirého skla, jen foukané a hutně tvarované. Objevila se ale i broušená varianta. Vítězná práce Kristýny Holcové zaujme svým jakoby pomuchlaným vzhledem. „Měla více podob, zvolili jsme jemnější řešení, aby se dobře držela, a vymysleli sešikmení pro lepší nalévání vody,“ řekl Tille. Jak ukázal, dno každého hotového kusu pak ve sklárně označí pískovaným logem vodárenské společnosti.

Jediná v zemi

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru byla založena roku 1870 jako škola kreslení a modelování. V současnosti je jedinečnou vzdělávací institucí s celorepublikovou působností, vlastní hutí a všemi druhy specializovaných dílen. Nabízí ucelené vzdělávání od sklářských učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy.

Posláním firmy Severočeské vodovody a kanalizace je provozovaní vodárenské infrastruktury v severních Čechách. Společnost zásobuje pitnou vodou 1,1 milionu obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje, kde provozuje 81 úpraven pitné vody a 211 čistíren odpadních vod.