„Příchod nového samce zoo řeší ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu hrochů. Přítomnost mláděte příchod samce nijak nelimituje, hrošinec má dostatečnou kapacitu, aby pojal všechna tři zvířata," citoval web Prazskypatriot.cz mluvčí pražské zoo Helenu Petákovou s odkazem na agenturu ČTK. Zoo Praha nyní jedná o konkrétních možnostech.

Hroch Slávek, který uhynul kvůli akutním zažívacím problémům, se stal zvířecí celebritou při povodních v roce 2002. V zaplaveném pavilonu velkých savců dokázal přežít. Jeho tehdejší partnerka Lentilka a dcera Barborka však takové štěstí bohužel neměly. Slávek se dožil necelých 34 let.

Obrovský, ale dobrácký

„Hroch obojživelný má pověst mimořádně nebezpečného zvířete. Především samci, kteří si urputně brání svá teritoria, jsou postrachem afrického kontinentu. Hroch Slávek byl ale naprosto jiný,“ vzpomíná na něj chovatel Martin Kristen ve sloupku ředitele Miroslava Bobka pro MF DNES.

„Obrovský, ale povahou dobrácký Slávek byl mezi kolegy velmi populární. Své území by si hájil dost podobně jako hroši v přírodě, ale využíval jakékoliv příležitosti prostrčit hlavu skrz okénko v masivních stájových vratech a doufal, že vyžebrá něco navíc. Velké, doširoka otevřené tlamě nedokázal nikdo odolat. Navíc si Slávek potrpěl na škrábání horního patra či lehké tahaní za jazyk,“ pokračuje Kristen.

Investice do čištičky

Hrochy chová pražská zoo téměř od svého založení v roce 1931. O dva roky později dorazil první zástupce svého druhu v cirkusové maringotce jménem Petr. Populární byla hrošice Zuzana, která se do Prahy přestěhovala z Berlína, kde za války přečkala bombardování. Zoo ji koupila za symbolickou jednu korunu za každé kilo váhy. Nejslavnějším hrochem v dějinách Zoo Praha je však označován až Slávek.

Hroši se po roce 2002 přestěhovali do horní části trojského areálu, aby těžko evakuovatelná zvířata byla mimo záplavové území. Ale od otevření nového pavilonu hrochů jsou problémy s kvalitou vody, která je kvůli špatné filtraci zakalená a zvířata v ní nejsou vidět.

Zoo proto připravuje opravu čističky vody. „Pokud vše půjde bez komplikací, doufáme, že vlastní rekonstrukční práce budou dokončeny na podzim," uvedla mluvčí Petáková. Nyní je připravována projektová dokumentace a následovat bude stavební řízení a řízení na výběr zhotovitele.