V rámci archeologického průzkumu byly na půdě synagogy objeveny některé předměty, které mohou ilustrovat život v synagoze ve druhé polovině devatenáctého století.

„Objevili jsme další stránky modlitební knihy z druhé poloviny devatenáctého století a také hedvábný modlitební šál talit. Nejde o žádné převratné nálezy, ale i to, co jsme zatím našli, může do budoucna posloužit jako příspěvek k expozici o dějinách židovství na Pacovsku,“ řekla předsedkyně spolku Tikkun Daniela Orlando, která čtvrteční průzkum synagogy připravila.

Druhým výsledkem průzkumu bylo zjištění, že se v objektu nachází šachta, která sloužila k přístupu na půdu synagogy, a to přes takzvanou ženskou galerii. Šachta se nacházela poblíž původního vchodu do objektu, který se chystá jeho nový vlastník co nejdříve obnovit. V současnosti je půda přístupná pouze přes přilehlý sousední objekt, kde se nachází malý pivovar.

Do třetice pak památkáři udělali první zběžnou sondáž do omítky, která by mohla napovědět, čím byla synagoga omítnuta, a současně zvolit nejvhodnější postup při rekonstrukci. „Sondáž ukázala, že původní výmalba byla v barvách okrové a bílé,“ poukázala na výsledek Daniela Orlando.

Zajímavá zjištění učinili i samotní památkáři. „Překvapivým zjištěním pro nás bylo, že zaklenutí stropu místnosti je ze dřeva, což se zjistilo odkryvem na půdě. Vypadá to, že je v poměrně dobrém stavu,“ řekla Terezie Vohralíková z Národního památkového ústavu Telč.

Fragmenty svitků tóry

Podle Daniely Orlando bylo významné právě to, že ve čtvrtek zavítali do Pacova zástupci dalších důležitých institucí, které mohou počínající záchranu synagogy ovlivnit. „Synagoga se nachází v městské památkové zóně, už z toho důvodu je pro nás spolupráce s památkovým ústavem důležitá,“ zdůraznila předsedkyně spolku, který se pouští do záchrany synagogy.

Tým Židovského muzea v Praze se zajímal především o genizu, tedy sbírku liturgických předmětů, která by na půdě synagogy mohla být uložena. „Zjistili jsme, že geniza tady v synagoze fungovala, našli jsme nějaké doklady o modlitebních knihách, našli jsme fragmenty svitků tóry, kousky pergamenů. Zjistili jsme, kde je největší šance najít ještě něco dalšího,“ popsala zjištění při identifikaci nalezených předmětů Lenka Uličná z Židovského muzea Praha.

Klíčové poznatky pro další postup při rekonstrukci pacovské synagogy by měl přinést workshop nejrůznějších námětů, který chce spolek Tikkun uspořádat v srpnu.

Synagoga byla postavena v první polovině devatenáctého století, obnovena byla pak po požáru v roce 1864. Po druhé světové válce sloužila hlavně jako sklad. Spolek Tikkun ji odkoupil za 950 tisíc korun. Náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na miliony korun. Prvotní průzkum zde nový vlastník zorganizoval už 23. ledna bezprostředně po převzetí objektu.