Je tomu totiž právě rok, co od těžební společnosti OKD koupila Hornické muzeum nacházející se pod magickým vrcholkem Landek strojírenská skupina Vítkovice.

Co se za ten rok událo? Poměrně hodně. Mnohem více toho však teprve začíná. „Uplynulý rok hodnotím velice pozitivně. Všechny vytyčené plány se realizují a všechno funguje. Pan Světlík (šéf společnosti Vítkovice Holding – pozn. redakce) je velká osobnost s regionálním cítěním a velkým srdcem, pro kterého je takováto jedinečná přírodní a technická památka skutečnou hodnotou.

Bez něj a architekta Josefa Pleskota by Landeku hrozil zánik na smetišti dějin,“ míní Lumír Plac z Landek Parku.

Fárání do dolu s lepší atmosférou

Co je tedy v Landek Parku nového a co se chystá? Stále se zde udržuje významná tradice hornictví, kterou představují především dvě zdejší expozice – podzemní pracoviště dolu Anselm zachycující někdejší hornickou činnost a největší expozice báňského záchranářství v Evropě.

Kouzlo nejstaršího dolu na Ostravsku bude již brzy umocněno vytvořením iluze skutečně zcela autentického důlního prostředí. Chceme zejména zatraktivnit samotné fárání do dolu. Podzemní atmosféru tak doplní úplné zatemnění klece, zvuk rubání, sbíjecích kladiv a ventilátorů či pohyb důlních strojů jako kombajnů a hřeblových dopravníků,“ přibližuje Lumír Plac.

První vylepšení si podle něj budou moci návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži už ke konci tohoto roku. Na jeho realizaci je předběžně přislíben příspěvek z Nadace OKD. Celá prohlídka pak bude tradičně opepřena povídáním zasvěcených průvodců, bývalých horníků, kteří na autenticitě hornického prostředí významně přidávají.

„Synci, děvušky, děcka, Landek Park je prostě pecka. Farame každu hodinu, vezmi mamu, tatu, celu rodinu,“ láká na prohlídku svým osobitým způsobem jeden z průvodců po důlní expozici.

Skleněné atrium propojí staré domy

Kromě úpravy dolu jsou v rámci revitalizace historické části plánovány také rekonstrukce starých budov. „Od ministerstva kultury, orgánu památkové péče při magistrátu města Ostravy, Nadace Landek a Nadace OKD máme v současnosti přislíbené prostředky na opravy vybraných objektů a budov ve výši zhruba 850 tisíc korun. Aktuálně už jsme začali s opravami střech některých budov v areálu, například i restaurace Harenda,“ uvádí Plac.

Studii a projekt na proměnu Landek Parku připravuje uznávaný český architekt Josef Pleskot spolu se svým týmem z AP Ateliéru. Areál by měl sloužit rozmanitým kulturním, vzdělávacím a společenským účelům.

V cechovně se přemýšlí nad přednáškovým sálem a umístěním stálé výstavy Planety Země, mechanické dílny by vedle stávající expozice důlního záchranářství mohly nabídnout i kongresový sál a učebny, kotelna by se mohla proměnit v divadlo a ve strojovně se uvažuje o klubovém sálu s dočasnými výstavami.

„Jako nejvýraznější prvek je plánována výstavba několikapodlažního proskleného objektu, který unikátně propojí historické hornické objekty,“ dodává Plac s tím, že koncept Landek Parku v novém kabátě naváže na další projekty sdružení Dolní oblasti Vítkovice plánované podél řeky Ostravice.

Adrenalinové akce, nebo školka ve vilce

S plánovaným rozvojem a dalším zatraktivněním areálu pod Landekem jsou na stole i další zajímavé projekty. Patří mezi ně třeba vybudování industriálního lezeckého prostředí, které vzniká ve spolupráci s horolezci. Další adrenalinovou atrakcí může být zorbing na louce.

„Naše plány se dotýkají také realizace kempu ve spodní části areálu, v klidové zóně Landeku. Jedné z nejpěknějších a historicky vysoce ceněných budov – výstavní vilce – bychom pak chtěli vrátit její původní reprezentativní vzhled a navíc ji i vhodně využít. Místo by v ní mohla najít třeba mateřská škola, která by se tak nacházela v krásném přírodním prostředí lesa na úpatí historického Landeku,“ popisuje další vize Plac a dodává, že se už zpracovává posudek, zda lze tento záměr realizovat.

Využití najde také řeka Odra

Jeden z větších projektů bude i propojení slepého ramene Odry se stávajícím korytem. Realizace je ve spolupráci s Povodím Odry plánována na období let 2013 až 2015. Cílem projektu bude zprůtočnit vodu v korytu, a tím zabránit jejímu současnému zahnívání, a vytvořit hlavně prostor pro relaxaci.

„Naší velkou snahou je otevřít celý areál Landek Parku jak návštěvníkům, kteří zde najdou turisticky atraktivní místo nabízející poznání, odpočinek i zábavu, tak i zájemcům, kteří by zde chtěli podnikat a něco zajímavého provozovat,“ doplňuje Petr Koudela, šéf sdružení Dolní oblast Vítkovice.

Jak vidí Landek architekt Pleskot

Revitalizace historických budov, jejich propojení proskleným atriem, to je záležitost, která vzniká pod taktovkou známého architekta Josefa Pleskota. Jak on sám vnímá hornický areál pod Landekem? „Mám heslo: Landek je krajina více než stará. A také: Na Landeku se pravděpodobně potkává energie kosmická s energií zemskou,“ říká Pleskot.

Veškeré lidské aktivity, které lze odvozovat od citlivého vztahu k přírodě, se podle něj mohou na Landeku rozvíjet. „Je to běh na dlouhou trať, ale to je hezké. Nemusí být vše hotovo hned, už teď je tam krásně. Pro Ostravu je Landek specifickým místem, pro které bych v Praze možná našel paralelu v podobě Trojské kotliny s Vinicí svaté Kláry, zoologickou a botanickou zahradou, Císařským mlýnem a romantickou Vltavou,“ dodává Pleskot.

Landek Park žije spoustou akcí. Právě teď mu vládnou hlavolamy

Ačkoliv revitalizace Landek Parku startuje, cestu si sem nachází velké množství akcí už dnes. Landek láká řadou možností, jak se pobavit a strávit volný čas v unikátním prostředí krásné přírody a přitom v těsné blízkosti centra města.

Nedávno se zde konal například prvomájový Den strojařů, který organizovala skupina Vítkovice Machinery Group pro své zaměstnance i širokou veřejnost. Landek ožil písněmi Michala Davida, kapely Úspěch a Visacího zámku.

Žena z krevele

„V rámci programu měli návštěvníci unikátní možnost zhlédnout třiadvacet tisíc let starý originál sošky Landecké venuše, jediné štíhlé v celé Evropě (na snímku). Torzo sošky ženy vyřezané z krevele se za nejpřísnějších bezpečnostních opatření na jeden den vrátilo zpět do svého landeckého rodiště,“ uvedl za organizátory Karel Vilím.

Už tradičně se na Landeku odehraje také koncert Janáčkova máje. Ten letošní se uskuteční 11. června v prostorech kompresorovny. „O jazzový podvečer balad a Janáčkovských parafrází kvintetu Zuzany Lapčíkové je obrovský zájem. Už teď počítáme s účastí téměř pěti set lidí,“ uvádí Lumír Plac z Landek Parku.

Mikuláš v podzemí

O interaktivní zábavu sloužící k rozvoji technické tvořivosti a myšlení se pak postará výstava Dřevěný svět her a hlavolamů, která na Landeku začala ve středu 1. června a potrvá až do konce září. Sdružení Dolní oblast Vítkovice ji pořádá jako jednu z aktivit projektu Světa techniky, který v roce 2014 vznikne právě v Dolní oblasti Vítkovic.

„Pro návštěvníky bude určitě překvapením, jak je někdy složité poradit si s několika kousky dřeva. Svoji zručnost a představivost si budou moci vyzkoušet například na čínském tangramu, což je nejstarší známý mechanický hlavolam na světě, na hlavolamu Uzel, na vrhací kostce, africkém hlavolamu a mnoha dalších,“ přibližuje expozici Lenka Mynářová, vedoucí odborného týmu Světa techniky.

Exponáty pro interaktivní výstavu podle ní navrhovalo a vyrobilo Mendelovo gymnázium v Opavě. Výstava je tak prezentací mnohaletých zkušeností jeho zaměstnanců s popularizací matematiky a fyziky.

Na konec roku se pak na Landeku plánují oslavy sv. Barbory, která je patronkou hornictví, či akce s názvem Mikuláš v podzemí, která přinese nevšední zážitek z mikulášské nadílky v netradičním důlním prostředí. V areálu navíc nechybí možnost bohatého sportovního vyžití, ať už na čtyřech tenisových kurtech, při pétanque, na beachvolejbalu, ve víceúčelové sportovní hale či na bowlingu.

Naučná stezka kolem Landeku

Klub přátel hornického muzea v Ostravě začal prvního června budovat novou naučnou stezku v areálu národní přírodní památky Landek. Dokončena by měla být ještě letos.

„Stezka spojí tři původní a dnes už nevyhovující stezky do jediné, u níž vyrostou nová odpočívadla a informační tabule. To vše díky grantům EU i pomoci dalších partnerů,“ informoval Vladislav Sobol, mluvčí Nadace OKD, která rovněž pomůže při budování stezky.

Více než pět kilometrů dlouhá stezka by se mohla stát po dokončení ideálním výletním místem nejen pro rodiny a zájemce o hornictví. „Návštěvníci se seznámí nejen s historií hornictví a geologickými zvláštnostmi Landeku, ale také se zajímavostmi místní přírody, důležitými historickými milníky regionu i s archeologickými nálezy,“ řekl předseda Klubu přátel hornického muzea Rodan Broskevič.

Stezka bude podle něj začínat i končit v areálu Landek parku nedaleko hornické expozice v Ostravě-Petřkovicích, zároveň se ale bude možné na ni připojit také z okolních autobusových zastávek.

Vrch Landek byl v roce 1966 prohlášen chráněnou přírodní památkou a v roce 1992 povýšen na národní přírodní památku. V areálu se nacházejí také kulturní památky – dvě archeologické lokality a areál bývalého závodu Dolu Eduard Urx. (lap)