List případ přirovnává k Babišově kauze Čapí hnízdo. I v případě liberecké dráhy pro bruslaře, cyklisty či běžce totiž o dotaci v roce 2008 nepožádal přímo Syner, ale jeho dceřiná firma S group Sport Facility Management (dnes SFM Liberec). Ta ovšem žádala o dotaci z programu určeného pro malé a střední podniky, což doložila čestným prohlášením. Peníze získala a dráhu postavila. Jak už ale Deník informoval v roce 2012, provedená kontrola konstatovala, že společnost dotaci získala neoprávněně, čestné prohlášení totiž bylo lživé. „Naší povinností není čestná prohlášení prověřovat,“ uvedla tehdy mluvčí úřadu regionální rady Eva Jouklová.

Nástupem Gorbačova se ledy začaly lámat. Stranický tisk severočeských komunistů ale držel tvář.
17. říjen 1989. Co se psalo měsíc před revolucí? Plnily se závazky

Námitky vzešlé z kontroly už tehdy Syner odmítl. „Definice malého a středního podniku je nejasná, stejně tak obsah čestného prohlášení není dostatečně určitý. Nedošlo k porušení předpisů Evropské unie, dotace byly plně využity na neziskový projekt,“ napsal tehdy regionální radě jednatel Lukáš Přinda.

Zásah ministra

Regionální rada námitkám nevyhověla a vyzvala k vrácení celé dotace ve výši 10,6 milionu korun. Syner se proti tomu odvolal k ministerstvu financí. To v říjnu 2012 odvolání zamítlo. „Po zvážení všech okolností orgán dospěl k závěru, že odvod za porušení rozpočtové kázně byl uložen v souladu s právními předpisy,“ uvedlo tehdy ministerstvo. V roce 2014 nechal tehdejší ministr financí Andrej Babiš rozhodnutí přezkoumat a následně zrušit. „Příjemcem se žadatel stane až okamžikem podpisu smlouvy a teprve od té doby může porušit rozpočtovou kázeň,“ psalo se v novém rozhodnutí.

Ilustrační fotografie.
Jízdenky z Liberce do Bedřichova zlevní, do Jablonce naopak podraží

Takový výklad ovšem podle informací Hospodářských novin odmítl Nejvyšší správní soud. „V režimu dotací platí, že splnění podmínek, za kterých byly veřejné prostředky poskytnuty, musí prokázat příjemce dotace,“ cituje list rozhodnutí správního soudu. Hospodářské noviny dále uvedly, že Syner dotaci dosud nevrátil a podle ministerstva financí ji není už možné požadovat zpět. „Byly vyčerpány všechny řádné i mimořádné opravné prostředky a uběhla i lhůta pro případnou obnovu řízení,“ připomněl mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Regionální rada podala v této věci trestní oznámení, které bylo odloženo. Vedle toho podala i žalobu na ministerstvo. Ta se zatím neprojednávala.