„Sysli jsou v té době velice aktivní a při migraci za potravou je ohrožují projíždějící vozidla,“ popsal krajský radní pro životní prostředí Martin Hyský.

Syslí populaci se na Třebíčsku daří. Ještě v roce 2000 bylo u Mohelna přibližně 20 jedinců, v roce 2016 už jich ochránci přírody napočítali téměř 100, dnes kolonie čítá osm desítek kusů. „Sysel preferuje stepní lokality, potřebuje krátkou trávu, která mu zajistí dobrý rozhled. Mohelenská hadcová step a její ochranné pásmo představuje při pravidelném a pečlivém kosení ideální biotop. Častými náhradními biotopy proto bývají hlavně letiště nebo golfová hřiště,“ popsala Jana Nováková z krajského odboru životního prostředí.

Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy. „Řadu let je mu věnována cílená podpora v rámci záchranného programu. Instalace dvojice značek by měla předejít dalším ztrátám a zajistit dlouhodobou existenci kolonie,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí Eva Horná.