O těchto dvou návrzích, které vyhrály hlasování o názvy nově vyrůstajících obytných zón, jsme již informovali. Nyní v únoru došlo na jejich oficiální schválení.

„Obě tyto osobnosti jsou velmi spjaty s historií Tachova, ale přitom nejsou zas tak známé. Chceme tak trochu donutit občany, kteří nevědí o koho se jedná, aby se trochu zajímali o historii svého města. Jedná se totiž o velmi zajímavá fakta,“ vysvětlil již dříve starosta Tachova Jiří Struček.

Krom této novinky došlo v okolí sídliště Rapotín k dalším změnám. Rozhodnuto bylo také o oddělení průjezdné části ulice Na Výspě mezi ulicí Chodská a ulicí Na Stráni, která je pojmenována jako ulice U Garáží. Ulice Na Výspě je nově v rozsahu od bývalé hasičské zbrojnice k rodinným domkům. V případě této změny ovšem nedojde k výměně dokladů, jak tomu bylo při přejmenování dalších ulic v minulosti. Jak uvádí tachovský městský úřad, na uvedených adresách nemá nikdo hlášený trvalý pobyt.