Náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar, který informace o personální změně ve vedení holdingu navrhl, připomněl, že Ivana Urešová byla ustanovena na pozici statutární ředitelky ONNA v srpnu 2017 s jednoznačným zadáním - stabilizovat ekonomicky, ale i personálně nemocnici.

„To se jí za těch dva a půl roku bez jakýchkoli pochyb podařilo. A jsem si jist, že pacienti tyto změny pozitivně zaznamenali. Proto jsem se rozhodl nabídnout jí možnost působit v rámci sítě všech krajských nemocnici a jsem rád, že tu nabídku zvážila a přijala,“ uvedl Aleš Cabicar k plánované změně na nejvyšším manažerském postu zdravotnictví Královéhradeckého kraje.

„Paní ředitelka se velmi osvědčila při stabilizaci nejsložitější části krajského zdravotnictví – nemocnice v Náchodě. Z tohoto důvodu ji bude svěřena odpovědnost za síť všech krajských nemocnic,“ uvedl náměstek zdravotnictví. „Jinými slovy - z kapitána fotbalové reprezentace se přesouvá na pozici kouče téhož týmu,“ sáhl v přirovnání ke sportovní terminologie Aleš Cabicar.

Hořká pachuť odvolání

Informaci o tom, že Ivana Urešová bude končit jako ředitelka Oblastní nemocnice Náchod přijal náchodský starosta Jan Birke se smíšenými pocity. „Vítám, že radní Královéhradeckého kraje rozhodli o tom, že paní ředitelka Ivana Urešová ve své funkci začátkem příštího roku skončí,“ uvedl náchodský starosta, který v srpnu požádal Radu kraje, aby řešila odvolání současné ředitelky nemocnice.

„Jako starosta města, kde nemocnice je jedním z klíčových zaměstnavatelů a poskytuje zdravotní péči nejen pro naše občany, to považuji za samozřejmé a nebylo mi lhostejné, že vedle nespokojených pacientů, mě o pomoc žádají sami lékaři a zdravotnický personál,“ připomněl Jan Birke, proč se do rozbouřené zdravotnické atmosféry rozhodl ponořit. „Snažil jsem se coby politik pomoci jak jsem mohl, věnoval jsem nemocnici mnoho času. Výsledkem je ale nepochopitelné povýšení paní ředitelky do vedení celého Zdravotnického holdingu KHK,“ nechápe "povýšení" starosta.

Že by personální změny měly souvislost právě s přáním náchodského starosty odvolat ředitelku Urešovou náměstek Cabicar jednoznačně odmítá. „Dávat tento krok do souvislosti s panem Birke je z mého pohledu poněkud s faktickým stavem nekorespondující. Nemocnice je zařízení krajské, nikoli Města Náchod.“

Situaci okomentoval i první náměstek hejtmana Martin Červíček, který po změně volal dlouhodobě: „Pro mě je zásadní rozhodnutí o ukončení působení Ivany Urešové k 31. lednu 2020 na postu ředitelky náchodské nemocnice a také informace, že termín pro ukončení výběru jejího nástupce byl stanoven na 1. listopadu 2019. Beru též na vědomí snahu náměstka pro Zdravotnictví Aleše Cabicara využít odbornost paní Urešové ve zdravotnickém holdingu. Svůj názor však bude muset prosadit také na dozorčí radě holdingu.“

Zečtyřnásobení odpovědnosti

To, že by se na situaci kolem personálních změn dalo uplatnit pořekadlo „chceš-li se někoho zbavit, tak ho pošli výše“ Cabicar odmítá: „To nemá logiku,“ říká, a argumentuje tím, že odpovědnost Ivany Urešové se v podstatě zčtyřnásobí, neboť Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zaštiťuje čtyři krajské oblastní nemocnice v Jičíně, Trutnově, Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem.

„Reakce jsou pozitivní zejména z odborné veřejnosti, neboť jak jsem se již vyjádřil, nejsme ve stavu a byl by hřích přicházet o lidi, kteří mají erudici a chuť naše nemocnice posouvat. Laická veřejnost je od těchto rozhodnutí poněkud vzdálena. Lidé poznají správnost výběru manažerských pozic v případě nutnosti rychlého, efektivního ošetření či jiného zdravotního výkonu od vstřícně se chovajícího zdravotního personálu. Tímto metrem lidé měří naše rozhodnutí a na to je příliš brzo. Přesto věřím, že má rozhodnutí obstojí.“

Někteří zaměstnanci náchodské nemocnice považují změnu ve vedení nemocnice za šaškárnu. „Je to divadlo. Pokud se nezmění takto nastavený systém, tak to nikdy nebude lepší – je to politické řízení, které vůbec nemá co s odborností co dělat. Pro nemocnici to je jenom skomírání, nic jiného,“ uvedl pro Deník jeden z lékařů.

Nový ředitel bude znám do konce října

Krajští radní jednomyslně potvrdili také gesční odpovědnost a pravomoc náměstka Aleše Cabicara s tím, že se zdrží jakéhokoli zasahování do výběru a jmenování nového ředitele náchodské nemocnice. O jeho předpokládaném výběru bude náměstek informovat radu do konce října tohoto roku. Určitou představu, kdo by mohl vést náchodskou nemocnici po Ivaně Urešové už Aleš Cabicar má. „Když jsem kolegům z rady v pondělí prezentoval své myšlenky, které byly jednomyslně všemi přijaty, jisté možnosti jsem již v hlavě měl. Ale omlouvám se, jednání teprve probíhají, a dokud nebudu mít od zmíněných osob jejich konečný souhlas, nemohu jinak než je zatím nezmiňovat,“ nechtěl být konkrétnější.

Jiří Řezník