Jen na konci prvního pololetí Městský úřad v Novém Jičíně evidoval 6725 dlužníků za komunální odpad a dalších 382, kteří nezaplatili za psa. Radniční kasa tak přichází o tučné částky a lidem neplnícím svou povinnost hrozí v krajním případě i exekuce.

EXEKUCE JAKO MEZNÍ ŘEŠENÍ

„Obyvatelé města musí uhradit roční poplatek za odpady do 30. června a za držení psa do 31. března,“ připomíná Marie Machková, mluvčí Nového Jičína. Letos na jaře začal na úřadě na úseku pohledávek fungovat koordinátor dluhů.

„Penále a vymáhání nedoplatků exekutorem považujeme za mezní řešení. Zkusíme občanům jejich povinnost opakovaně připomínat na webových a facebookových stránkách města, ve zpravodaji, v městském rozhlase a zvažujeme i distribuci letáčků do každé domácnosti,“ řekl pracovník finančního odboru novojičínské radnice Zdeněk Drozd, který má vymáhání pohledávek na starosti. Radnice během minulého měsíce rozeslala dlužníkům složenky s částkou, kterou mají uhradit. Přestože už je po splatnosti poplatků, sankční navýšení za rok 2017 se do jejich výše nepromítla.

DLUHY PŘES 10 MILIONŮ

Novojičínský městský úřad eviduje k 1. červenci letošního roku 6725 dlužníků za komunální odpad a 382 lidí, co nezaplatili za psa. „Nedoplatky za odpady přesahují 11 milionů korun, u poplatku za psa je to necelých 400 tisíc korun,“ zdůraznila mluvčí radnice.

Sazba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v Novém Jičíně už pátým rokem stejná. Roční poplatek za osobu je 552 korun.

„Výše poplatku za psa není jednotná. Závisí na počtu chovaných psů, na tom, zda je zvíře v bytě či v rodinném domě a na dalších aspektech. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Divadelní 1, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet města,“ dodala Marie Machková.