S pilotním projektem testování žáků na covid-19 antigenními testy začala minulý týden Praha 9, testy provedli doma svým dětem rodiče před odchodem do školy.

Zdroj: MČ Praha 3

V Praze 3 zvolili jiný způsob. V pátek se na Základní škole Chmelnice otestovaly ve třídě za asistence paní učitelky samy děti.

Sady rozdala svým žákům kantorka Miroslava Černá na začátku vyučování v 8.00 a vysvětlila jim, jak si test provést. Výsledky byly do 10 minut, přičemž celý proces z první vyučovací hodiny ukrojil asi 20 minut.

Nezatěžuje tolik rodiče

Všem 18 prvňákům vyšel negativní výsledek. Vedení městské části chce hlavně vyzkoušet organizaci testování. „Mezi rodiči žáků byl o testy zájem. Nyní věc vyhodnocujeme z hlediska efektivity a finanční zátěže v případě dlouhodobého a pravidelného zavedení do praxe,“ uvádí Jiří Ptáček, starosta Prahy 3.

Městská část také vyhodnotí, jak často by se mohly testy provádět. Zmíněná škola v Praze 9 o nich uvažuje každé pondělí a čtvrtek. Podle starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka je testování ve školním prostředí výhodnější, jelikož nezatěžuje rodiče.

„A je větší pravděpodobnost, že test byl provedený správně. Objevují se případy, kdy někteří rodiče posílají do škol i děti s příznaky. Věřím, že většina lidí se chce chovat velmi odpovědně, ale je třeba si připustit, že každý jednotlivý takový případ pak v podstatě zcela anuluje jakoukoliv snahu děti testovat,“ soudí Ptáček.

I pro maturanty

Kromě toho chce zřizovatel škol zjistit i reakci učitelů. „Paní učitelka i děti nejevily známky jakéhokoliv stresu či neochoty se na testování podílet. V praxi by samozřejmě záleželo na konkrétní situaci a nátuře pedagoga,“ říká starosta. Podle Ptáčka se učitelé nemusejí obávat, že by se tímto způsobem nakazili.

„Co se týče rizika nákazy, tak odběr sliny do zkumavky je asi tak srovnatelně rizikový jako vysmrkání se do kapesníku. Navíc případná infekčnost by se záhy ukázala po ukončení testu,“ říká starosta.

Magistrát tento týden také spustí pilotní testování žáků středních škol, zapojí se do něj zatím 500 maturantů ze šesti škol. „Budou z Prahy 6 až 10, kteří nejsou na jarních prázdninách. Testováni budou zároveň na antigenní i PCR testy, abychom ověřili spolehlivost obou typů testů,“ oznámil Vít Šimral, radní pro školství. Podle něj se budou používat testy, které rozliší i jednotlivé mutace koronaviru.