Trám dlouhý přes pět metrů je ze spodní, pohledové strany zdobený rytými ornamenty. Na bočních stranách jsou dobře patrné malby. Historik Kamil Podroužek z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který trám při průzkumu nalezl, už při objevení popsal, že se jedná o exkluzivní trám z nějaké někdejší nádherné světnice v domě.

„Vyobrazeny jsou na něm typické renesanční figury, růžice a zdobí ho i mladší malby se zbytky erbů. Patří neodmyslitelně k tomuto domu a jedná se o výjimečný objev,“ zhodnotil Podroužek s tím, že ryté ornamenty datuje do první poloviny 16. století a malby na konec renesance. Trám na podlahu půdy Kalicha vyzvedl společně se svým pomocníkem majitel litoměřické tesařské firmy Čenda Zdeněk Oravec. Podle něj byl trám zřejmě původně delší. „Je necíleně uříznutý. Jeden z ornamentů by totiž u kraje vycházel jinak,“ usoudil Oravec s tím, že trám se na půdu dostal při nějaké dřívější rekonstrukci a byl použitý jako podklad.

Podle Kamila Podroužka se tak stalo ve 30. letech 19. století, kdy zde probíhala přestavba. Poslední velká oprava tu pak proběhla na počátku 50. let minulého století. Právě z této doby objevili řemeslníci na prkně schodiště na půdě také vzkaz od svých kolegů, kteří tu tehdy práce prováděli. „Je z toku 1951. Stojí v něm například, že práce prováděli dva tesaři z Pokratic a Brňan,“ poznamenal Oravec. Ten také po vyzvednutí trám prohlédl i ze strany, která dosud zůstávala skrytá. „Na spodní straně jsou patrné hrubší znaky tesání. Nevykazuje žádné známky hniloby ani napadení dřevokazným hmyzem, na ta léta je luxusní,“ doplnil.

Vznik naučné světničky 

Stavební technik odboru územního rozvoje městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík, který na vyzvednutí trámu dohlížel, přiblížil, že nyní bude nutné sehnat specialistu, který trám odborně zrestauruje. „Provede se také dendrologický průzkum. Vzorky budou odebrány ze strany trámu, aby se nepoškodily vyryté ornamenty a malby,“ uvedl Pošík. Historik Kamil Podroužek doplnil, že dendrologický průzkum ukáže jak je dřevo staré, z jakého stromu pochází a také zda strom rostl na jižní nebo severní straně.

V budoucnu si trám na půdě Kalicha budou moci prohlédnout také návštěvníci, kteří na věž zavítají. „Plánujeme tu vytvořit expozici v podobě naučné světničky, která bude historii Kalichu připomínat. Našli jsme tu i další artefakty, například starou plechovku od barvy, dobové letáky a zbytky původní střešní krytiny. Tyto předměty by tu také našly své místo,“ doplnil Pošík. O nynější výjimečné rekonstrukci památky, která začala před rokem u půl u Kutné Hory, kde se pokácely stromy, vznikl také časosběrný dokument. Ten dále zachycuje například namáčení klád v Labi a v zahořanském rybníku či jejich loňské otesávání na náměstí. Vše budou moci lidé vidět na obrazovce v litoměřickém infocentru.