Centrem Prahy v pátek odpoledne projde průvod v čele se třemi králi na velbloudech. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka pak králům požehná a také zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Ve středu města se koná i tříkrálová plavba otužilců Vltavou.

Svátek je spojen s charitativními sbírkami 

Průvod s velbloudy mohou vidět také obyvatelé Příbrami, v Chomutově zase pojedou králové na koních. V Olomouci se Kašpar, Melichar a Baltazar pokloní živému betlému a například Plzeň připravila speciální tramvaj, v níž budou vystupovat muzikanti.

Tradičně je svátek Tří králů spojen s charitativními sbírkami. Již posedmnácté pořádá v celé republice Tříkrálovou sbírku Charita ČR, a to od 1. do 15. ledna. Výtěžek je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokážou kvůli stáří, nemoci, handicapu či nepříznivé sociální situaci.

Nápisy se píší požehnanou křídou 

Šestý leden připomíná návštěvu trojice mudrců, podle pozdější tradice králů, v Betlémě krátce po narození Ježíše Krista. V církevním kalendáři je tento den uveden jako slavnost Zjevení Páně, která připomíná i Ježíšův křest a zázrak, při němž proměnil vodu ve víno.

Nápisy "K+M+B+" s letopočtem, které tradičně trojice v kostýmech králů píšou 6. ledna požehnanou křídou nad dveře domů, nepředstavuje počáteční písmena jmen tří králů. Jsou zkratkou latinského nápisu „Christus mansionem benedicat", v češtině "Kristus ať požehná tomuto domu".

Čtěte také: Lidé mohou opět přispět potřebným v Tříkrálové sbírce