Odpůrci hazardu zvítězili s přesvědčivou převahou 603:109. Ještě v noci na sobotu obec zveřejnila výsledky na svých webových stránkách. S tím, že vzhledem k účasti i výsledku je referendum platné a pro zastupitelstvo obce závazné.

Jsou totiž splněny podmínky, že pro vítězné rozhodnutí hlasovala nadpoloviční většina těch, kteří přišli k urně, a současně alespoň čtvrtina z celkového počtu voličů v obci. Ve skutečnosti byly tyto limity výrazně překonány: jednalo se o 84,5 procenta účastníků referenda a současně o 51,8 procenta oprávněných osob.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Nyní má následovat rozhodnutí zastupitelů, kteří schválí obecně závaznou vyhlášku zakazující provozování hazardu na celém území obce. Plyne to vyjádření starosty Pavla Cihláře (nez.), který již před konáním referenda informoval o dalším postupu v závislosti na tom, jaký bude výsledek. „Pakliže občané rozhodnou proti, projedná zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku zakazující hazard na celém území obce,“ konstatoval.

V případě opačného výsledku by zastupitelstvo projednávalo vyhlášku, jež by umožnila provozování hazardních her pouze na dvou konkrétních pozemkových parcelách, k nimž se vztahují žádosti podané investory. „Je to snaha zamezit tomu, aby se mohlo postavit kasino v rámci našich dvou katastrů kdekoli,“ vysvětloval starosta.

Tuchoměřice proti hazardu

K tomu, co místní chtějí a co nechtějí, se občané v rámci referenda vyjádřili jednoznačně. Za své vítězství považuje výsledek iniciativa Tuchoměřice proti hazardu, za kterou nejhlasitěji vystupují její koordinátoři Terezie Imlaufová a Karel Kreml. „Podařilo se nám porazit hazardní lobby, odolat planým slibům, nezaprodat místní samosprávu, vzbudit zájem obyvatel Tuchoměřic o budoucnost obce – a nenechali jsme se uplatit delší klobásou a větším pivem,“ reagovala iniciativa na výsledek místního referenda.

„Delší klobásou a větším pivem“ jsou míněny peníze z výnosu z vybraných daní, jejichž část by stát posílal obci. Právě ty se staly jedním z argumentů zastánců kasin. Čistá vidina příjmů pro obec ale nebyla jediným vlivem, jenž se podílel na rozhodnutí těch, kteří se rozhodli dát hazardu své „ano“ – a s Deníkem se o tom nerozpakovali hovořit.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

K rozhodnutí je také nevedla láska k automatům nebo k ruletě; šlo o pragmatismus nebo „volbu menšího zla“. Předpokládají, že lokalita v blízkosti letiště a na dosah od Prahy je pro provozovatele kasin atraktivní natolik, že nakonec tyto podniky stejně vzniknou v sousedství: na katastru jiné obce. A zátěž pro Tuchoměřice (třeba v podobě intenzivnější dopravy) to stejně přinese – jen z toho obec nebude nic mít.

Naopak třeba Imlaufová má jasno: „Preferuju pomalejší rozvoj obce s poctivým financováním, než vidinu velkých a nejistých peněz za cenu hazardního podniku, kterého už se nezbavíme.“ Možná nejistota kolem peněz z vybraných daní patřila ostatně k často zmiňovaným argumentům odpůrců: kdo zaručí, že nynější pravidla stát neupraví? „Změnit se to může kdykoli,“ varoval za iniciativu například Jan Chyba. Přičemž si pohrál se slovy: „Mít kasino bez příjmu z hazardu je hazard.“

Novostavba železobetonového mostu v blízkosti původního historického přemostění z roku 1889 délkově přesáhne 300 metrů a obloukové rozpětí má činit 156 metrů.
VIDEO: Orlickou přehradu brzy překlene unikátní obloukový most. Podívejte se

S očekáváním peněz z případně povolených provozoven, které by nabízely bingo, technické hry a živou hru, byla spojena i druhé otázka v referendu: zda v případě odsouhlasení hazardu jsou lidé pro to, aby byla zřízena obecní policie (na což se dosud nenašly finanční prostředky). V tomto případě se kladně vyjádřila třetina voličů – poměr hlasů „ne“ ku „ano“ dosáhl 444:230.

Zúčastnit se místního referenda původně plánovalo ještě více občanů Tuchoměřic. Několik si předem objednalo návštěvu komise s přenosnou urnou doma – ta však nakonec zůstala nevyužita. Všichni totiž svou žádost odvolali kvůli nemoci. Jedna žena se také až ve volební místnosti dozvěděla, že jí vypršela platnost občanského průkazu. Zájem ale občané měli značný: chvílemi se tvořily fronty jak před stolem komise, tak při čekání, než se uvolní místo za jednou ze dvou připravených plent.