Dílčí opravy nepomáhaly, protože vandalové vše ničili. Pak se ale vše změnilo. Od rekonstrukce za dva miliony korun uplynulo sedm let a podchod u nádraží stále funguje. Je udržovaný, osvětlený a hlídaný kamerami. Dovnitř se vstupuje turniketem pod dálkovým dozorem městské policie.

Navzdory všem bezpečnostním opatřením je obří podchod se schodišti překážkou pro řadu lidí, kteří nadále chodí raději přes koleje. S výstavbou nové cesty pro pěší Rudolice - Děkanský kostel, která povede podél břehu řeky Bílina směrem k jezeru Most, lze očekávat zvýšený zájem Mostečanů o tuto lokalitu. Volba, zda použít podchod, nebo zakázaný přechod přes koleje, může ovlivnit zdraví lidí i bezpečnost dopravy v tomto důležitém koridoru.