Podle názoru dvou krajských zastupitelů za Českou pirátskou stranu došlo v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic k ohrožení zájmů ochrany přírody. Lesy ČR ale odmítají, že by postupovaly v rozporu s předpisy.

Podle krajských zastupitelů Dana Leštiny a Lucie Korytářové rozhodl státní podnik Lesy ČR o těžbě dřeva v rezervaci v rozporu s plánem péče, jehož pravidla upravuje zákon. "Státní podnik mohl výrazně poškodit chráněné druhy rostlin ptáků nebo hmyzu," míní Dan Leština a Lucie Korytářová. „Nemohla jsem si nevšimnout poškozování rezervace. Chráněných kousků krajiny není mnoho a je důležité se k nim chovat s adekvátní péči, je v nich totiž uložené naše přírodní dědictví,“ říká k současnému stavu lesa u Vrbenských rybníků Lucie Korytářová. „Situaci jsem hned začal řešit se všemi dotčenými institucemi. Správkyně rezervace z krajského úřadu obratem kácení zastavila a na další den svolala jednání přímo na místě. Chtěl bych moc poděkovat za aktivní přístup,“ doplnil Dan Leština.

Polom po vichřici

„Kácení prováděla firma pověřená Lesy České republiky, aby se zpracovalo především dříví v porostu poškozeném červnovou vichřicí. Myslím, že jde o příklad toho, jak přetíženost lesníků omezuje jejich možnosti být fyzicky v lese a mít přehled, co se v něm děje. Lesník znalý místní situace by například jistě věděl, že je v plánu péče navržen bezzásahový režim lesa nebo že se tahá dřevo přes louku s ocúny jesenními a prstnatci májovými. S dotyčnou firmou si situaci krajský úřad již vysvětlil, ale těžko říct, která firma dostane práce v daném místě na starosti příště," připojil Dan Leština s tím, že jde podle jeho názoru o to, nastavit jinak práci státní firmy, aby to mělo pozitivní dopad na praxi.

„Jak velké je poškození chráněných rostlin, uvidíme na jaře. Narušení povrchu může paradoxně těmto druhům i pomáhat, jsou přizpůsobeny pohybu zvířat po pastvinách, ale to je potřeba dělat odborně a s rozmyslem," zdůrazňuje Dan Leština s tím, že u Vrbenských rybníků se podle něj jednalo o chybu.

Nahodilá těžba je dovolena

Podle tiskové mluvčí Lesů ČR Evy Kouklové však bezzásahový režim území porušen nebyl, a navíc se práce prováděly kvůli bezpečí návštěvníků rezervace. "Podle plánu péče se v oblasti nesmí provádět úmyslná těžba, ale nahodilá, po dohodě s ochranou přírody, ano. Přesně tak postupujeme. Nahodilou těžbu provádíme v souvislosti s likvidací následků loňské větrné smršti. Jde o navštěvovanou lokalitu a polomy u cest ohrožují návštěvníky. Jako zodpovědní správci nemůžeme postupovat jinak," uvedla Eva Jouklová.

Vichřice poškodila v chráněné oblasti Vrbenské rybníky asi 740 stromů. "Většinu ponecháváme v porostu, ale stromy na okraji rezervace, a tedy u cest, musíme po dohodě s orgány ochrany přírody kvůli bezpečnosti z porostu odstranit. Jde o přírodní rezervaci, takže zvláštní režim je definovaný v plánu péče, který dodržujeme. Jak jsem tedy uvedla, postupujeme se souhlasem ochrany přírody, tedy těžíme jen vážně poškozené stromy, které ohrožují bezpečnost. Většinu kalamitních kmenů ale necháváme na místě k zetlení," doplnila Eva Jouklová.

Lesní dělníci se vrátí

Mluvčí Lesů ČR odmítla i možné poškození půdního krytu a tedy chráněných rostlin. "Během těžby mrzlo, takže půdní kryt v místě výskytu chráněných rostlin nebyl porušen. Po změně klimatických podmínek jsme práce zastavili. Šetrně ale postupujeme při všech lesnických činnostech v této oblasti," uvedla Eva Jouklová. Práce byly aktuálně zastaveny, ale lesní dělníci se do lokality ještě vrátí. "Polom je třeba zpracovat, je to naše zákonná povinnost. Jakmile to klimatické podmínky dovolí, práce dokončíme. Většinu dřevní hmoty ponecháme na místě k přirozenému zetlení, abychom obohatili tamější ekosystém," konstatovala Eva Jouklová.

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky se nachází severozápadně od Českých Budějovic, nedaleko sídlišť Máj, Šumava a Vltava. Rozloha rezervace činí 245,8 hektarů. Chrání čtyři velké rybníky a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk, vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou.