Problémem se proto mezi prvními začal zabývat uvolněný člen rady města Pavel Bartoníček a stejně tak místopředseda komise pro sociální věci a zdravotnictví Filip Kruncl.

Na březnovém zasedání slánského zastupitelstva se díky tomu podařilo prodej ubytovny oddálit a Pavel Bartoníček dostal za úkol, najít možnosti, jak ubytovnu pomoci zachránit a rekonstruovat například prostřednictvím některého z dotačních titulů. Jelikož se jedná o problematiku složitou a dlouhodobou, není možné najít řešení zde dne na den. Na přetřes přišla proto otázka Mexika v březnu i podruhé a potřetí na květnovém zasedání.

Jak zjišťoval Kladenský deník, ne všichni zastupitelé jsou záchraně Mexika nakloněni. Mnohem snazší by bylo, podle některých, se nevzhledné ubytovny zbavit a pěti desítkám jejích obyvatel najít náhradní bydlení. Přesto dali nakonec zastupitelé iniciátorům akce pro záchranu Mexika i v květnu zelenou a potřebný počet rukou se zvedl.

„Všichni opoziční zastupitelé i část koaličních zastupitelů podpořili návrh Pavla Bartoníčka, aby byly zahájeny přípravy na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci této ubytovny. Proti tomuto postupu byli mimo jiné starosta Martin Hrabánek (ODS) a místostarosta Pavel Zálom (ČSSD),“ potvrzuje například opoziční Ladislav Peška (KSČM) „Z dotazu, který na místostarostu Záloma položil Lubomír Šmehlík (Naše město) pak jasně vyplynulo, že místostarosta Pavel Zálom, který má v kompetenci sociální problematiku, nedokázal za tři roky připravit ani náznak jakékoliv koncepce, která by řešila tuto otázku v našem městě,“ zdůraznil Peška.

Vedení města v čele se starostou Martinem Hrabánkem (ODS) je však jiného názoru a zejména starosta tvrdí, že problematika není tak jednoznačná a snadná, jak ji opozice vidí. „Město má velké množství objektů, o které se musí starat a také musí přispívat na provoz městských organizací, jako je například nemocnice. Protože prioritou města byly v minulosti vždy jiné investiční akce, docházelo k postupnému zhoršení technického stavu ubytovny, až byla třetí sekce budovy úplně uzavřena. S rozpočtem města je to stejné, jako s tím rodinným. Také v něm musíme vybírat priority a nemůžeme mít vše“ popsal starosta.

Podle něj se Slaný opakovaně snažilo sehnat dotaci na opravu ubytovny, ale žádný dotační titul nebyl dosud vhodný. "Přestože většina zastupitelů podpořila návrh pana Bartoníčka investovat 1,5 milionu korun na přípravu žádosti, tak zatím nejsem přesvědčený, že nově vypsaný dotační titul je pro město výhodný. Stále ještě nevíme, kolik bude případná rekonstrukce stát, jaká by měla být výše dotace a podílu města. Je třeba si také uvědomit, že v případě získání dotace se město zaváže mít tyto sociální byty po dobu 20 let. Vzhledem k počtu ubytovaných v Mexiku a množství důležitých investic a oprav ve Slaném, musím říct, že rekonstrukce ubytovny za městské peníze není mou prioritou. Chtěl jsem raději, aby povinnost opravit přešla na soukromého investora“ tvrdí opakovaně starosta.

„Nechci zpochybňovat úlohu města v sociální oblasti, ale myslím, že problematika sociálního bydlení je hodně řešena ze strany státu. Mým cílem je zaměřit pozornost města spíše na mladé rodiny a seniory,“ dodal Hrabánek, který například velmi podporuje myšlenku startovacích bytů pro mladé lidi, kteří chtějí pracovat a zároveň zakládat rodiny.

Nehledě na tyto argumenty, jsou Pavel Bartoníček společně s Filipem Krunclem přesvědčeni, že potřebné dotace na záchranu ubytovny Mexiko město získat dokáže a rozpočet Slaného to nijak neohrozí. Je však třeba vyvinou velké úsilí, protože lhůty pro podání žádostí jsou neúprosné. “K přípravě všech podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci je vzhledem ke stanovenému termínu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (14. 6. až 18. 9. 2018) omezené množství času. Dle nezávislých zdrojů a zkušeností je tato lhůta splnitelná. Manažerka rozvoje města Martina Prokešová bude tedy muset pro dosažení úspěchu použít veškerých schopností a dovedností, aby vůli zastupitelstva naplnila,“ uzavírá Filip Kruncl, místopředseda Komise pro sociální věci a zdravotnictví.