„Je to obrovský problém. Potíž je hlavně s tím, že se těžko shání potřebná aprobace. A obzvláště na malých vesnických školách, kam se žádnému učiteli nechce. Každý chce samozřejmě na větší školu do města,“ říká Václava Čejková, ředitelka základní a mateřské školy v Měčíně na Klatovsku.

„Učitele češtiny a dějepisu pro druhý stupeň jsme hledali tři měsíce. Nakonec se nám podařilo sehnat čerstvou absolventku. Nedostatek učitelů vnímám opravdu jako velký problém a myslím si, že s tím, jak stárne pedagogický sbor, to bude do budoucna pro vesnické školy znamenat čím dál tím větší potíž,“ vysvětluje ředitelka.

S tím souhlasí Eva Doležalová, která vede základní školu v Kozojedech na Plzni-severu. „Hledali jsme aprobovaného učitele pro první stupeň, který by pracoval na částečný úvazek. Žádného jsme však nesehnali, tak jsme přijali studenta pedagogické fakulty. Je těžké dojíždět do Kozojed s platem částečného úvazku,“ říká Doležalová.

Vznikající problém s učiteli se obce leckdy snaží řešit různými benefity, například nabídkou bydlení.  „O tomto způsobu lákání učitelů vím, ale naše obec bohužel takovýto benefit nabídnout nemůže. Učitelského bytu se zbavila, je to škoda,“ dodává.

Na problém zareagovala i univerzita 

Na problém s nedostatkem učitelů zareagovala už i Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), jež začíná lákat absolventy jiných oborů. ZČU jim nabízí doplňující pedagogické studium. Název nového studijního programu zní Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a střední školy.

„Získání akreditace tohoto kurzu je významným krokem, kterým pomůžeme při řešení problému nedostatku kvalifikovaných učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji,“ říká děkan fakulty Pavel Mentlík.

Uchazeči o studium nemusí být nyní učiteli základní či střední školy. Stačí, jsou-li absolventy magisterského studia neučitelského směru, jehož zaměření odpovídá některému ze všeobecně vzdělávacích předmětů.