Jste zvídaví? Pokud chcete vědět něco, co nemůžete najít na webu obce nebo v jejím zpravodaji, můžete se obrátit na pracovníky úřadu. Kontakty najdete na jeho internetových stránkách. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., má úřad dokonce povinnost vám na formálně správně položený dotaz odpovědět. Litoměřická radnice loni takových žádostí dostala pětatřicet, pět z nich z různých důvodů částečně nebo úplně odmítla, přičemž tři odmítnutí se odvolali.

V Litoměřicích řeší kromě „stošestek“ celou řadu stížností a podnětů, nicméně několik jich vybočuje. „Nejvíce kuriózní dotaz se týkal UFO,“ ohlíží se tajemník úřadu Milan Čigáš. Tazatele zajímalo, jakým způsobem je na radnici zabezpečena komunikace s UFO a kdo řeší přestupky v případě, že mimozemšťani zaparkují, respektive přistanou na zákazu stání, popřípadě zastavení. Nebo jak se řeší, pokud UFO poruší jiný dopravní předpis, například rychlost.

„Vzpomínám si také na jednu ranní návštěvu občana. Přišel ohlásit bombu, kterou měli ke konci druhé světové války uložit příslušníci ustupujícího wehrmachtu v pilíři Tyršova mostu,“ dodává Milan Čigáš. Starý most se tehdy právě rekonstruoval a občan se obával možného výbuchu při stavebních pracích. Vojenský pyrotechnik a amatérský historik Jozef Mašan ke svému zjištění přišel v knize Zápisky rozvědčice M. A. Fortusové.

Zhruba tři hodiny ověřoval jeho informaci 18. ledna 2016 příslušník Pyrotechnické služby Policie České republiky, most při tom musel být pro pěší uzavřen. „Prohlídka, která proběhla v součinnosti s příslušníky litoměřické stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, byla negativní a přítomnost trhaviny nebyla naštěstí prokázána,“ uvedla k události policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Zvířata v cirkusu jsou příliš hlučná

Na různé dotazy jsou zvyklí i na městském úřadu v Roudnici nad Labem. „V uplynulém měsíci jsme řešili například nespokojenost občanů s cirkusem,“ ohlíží se mluvčí radnice Jan Vancl. Na úřad přišly v té souvislosti dva podněty, které poukazovaly na hlučnost zvířecích zvukových projevů a obecně nevhodnost využívání zvířat k tomuto způsobu zábavy. Cirkus však byl oproti očekávání občanů nikoliv na městském, ale na soukromém pozemku, a město ho nijak nepodporovalo. „Proběhlo i ohlášené poklidné protestní shromáždění zhruba s desítkou účastníků,“ dodává Jan Vancl.

Nejčastěji kladené dotazy, které v poslední době dostával lovosický městský úřad, se týkaly GDPR, tedy nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. „Často je také úřad tázán ohledně investičních plánů na různá období,“ popisuje mluvčí lovosické radnice Ivana Kocánková. Zaměstnanci odboru životního prostředí zaznamenali zajímavý dotaz, zda je možné konzumovat plody cukety, která byla vysazena do ozdobných kontejnerů na Václavském náměstí. „Padl také dotaz, jak se jmenovala loď, která byla před několika týdny spuštěna na vodu společností Barkmet,“ doplňuje Ivana Kocánková s tím, že ale s touto společností nemá město nic společného.

„Stošestka“Ilustrační fotoZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ukládá státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Informace úřady poskytují buď na webu, anebo na žádost. Zákon tak realizuje právo občanů na přístup k informacím podle čl. 17 a 35 Listiny základních lidských práv a svobod a zavádí do celé oblasti veřejné správy princip publicity. Předkladatelem zákona byl senátor Michael Žantovský.

Jak na toIlustrační fotoZ žádosti podané písemně musí být zřejmé, jakému úřadu je určena, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.