Odbor školství na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje monitoruje možnosti jednotlivých škol.

"Je to na počátku a zatím to zvládáme. Ukrajinské děti jsou v současné době nahlašovány do volných kapacit základních škol. Školy je mohou přijímat, zatím nám místa stačí," říká Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání na královéhradeckém krajském úřadě.

Hejtman prý obce v dopise informoval, kdyby kapacity škol nestačily, nebo v případě jakýchkoli jiných problémů, se mohou na krajský úřad obrátit a ten s řešením pomůže.

Jak se děti budou vypořádávat s jazykovou bariérou a budou muset školy shánět ukrajinsky mluvící pedagogy?

"Ukrajinština je příbuzná řeč, takže se vcelku domluví, zatím v tom problém nevidíme. Ukrajinsky se ale určitě vyučovat nebude. Děti jsou většinou zařazovány do tříd, kde už ukrajinské děti jsou, takže jazyková bariéra se tím překonává. Školy teď víceméně mohou vyčerpávat finanční prostředky z Národního fondu obnovy na jakési doučování, mohou do školy někoho přijmout, pokud mluví ukrajinsky, nebo použít prostředky na adaptační koordinátory MPI (místního plánu inkluze). Nabízejí se nám samozřejmě i učitelky - Ukrajinky, takže na základě toho, pokud mají nějaké povolení z úřadu práce, je možné, aby si je školy zaměstnaly. Pokud budou mít tu potřebu, takovou databázi tady pomalu vytváříme," dodává Svatava Odlová.

Některé školy hledat ani nemusí. "Máme takové štěstí, že v učitelském sboru je rodilá Ukrajinka, takže nám bude pomáhat jako tlumočnice a samozřejmě bude vyučovat děti uprchlíků," vysvětluje starosta Deštného v Orlických horách Jaromír Meier.

Ukrajinští uprchlíci se učí česky

Královéhradecký kraj v úterý 8. března zahájil výuku českého jazyka pro občany Ukrajiny. V krajském sídle lektoři budou denně vyučovat dospělé Ukrajince základy češtiny s cílem naučit je především základním frázím, které využijí při každodenním životě v České republice.

„Vedle zajištění registrace a ubytování pro ukrajinské uprchlíky prostřednictvím KACPU se v těchto dnech začínáme intenzivně věnovat také možnostem na jejich postupné začleňování do společnosti, tedy zejména nabídkou jazykového vzdělávání a zaměstnání,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

„Chceme občanům Ukrajiny, kteří přichází do našeho regionu, umožnit naučit se základům češtiny tak, aby se mohli co nejlépe zapojit do každodenního života v Česku. Ukrajinci nejsou naší kultuře vzdálení a schopnost dorozumět se na každodenní bázi jim nejenže usnadní pobyt v Česku, ale také jim pomůže daleko lépe navazovat kontakty s jejich okolím,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek.

Organizaci výuky českého jazyka zajišťují zaměstnanci krajského úřadu odboru školství a sportu. Lekce jsou zdarma a jsou určeny pro dospělé občany Ukrajiny. Probíhají ve všední dny od 17 do 18.30 hodin na krajském úřadě. Studující také mohou využít nabídku hlídání dětí během výuky.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail tnyklickova@kr-kralovehradecky.cz, případně na telefonní číslo +420 720 987 135. Kapacita jedné lekce je 20 osob.

Přijímáním ukrajinských školáků se už nyní některé školy na Rychnovsku zabývají. "Volné kapacity jsou jak ve školách v Rychnově, tak v okolí. Že by v Rychnově vznikala nějaká ukrajinská třída, o tom jsme zatím nemluvili. A není tu ani takový nával, abychom to museli řešit," podotýká místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová.

"Proč děti rozdělovat?"

Ukrajinská škola přitom už několik let funguje v Hradci Králové při místním ukrajinském spolku.

"Už od roku 2016 u nás funguje sobotní ukrajinská škola pro ukrajinské děti. Jsou to zpravidla děti, které se tu narodily. Měli jsme jich 23, ale zda to tak ještě je, nebo ne, nevím, už minulou sobotu nám přišlo dalších šest nebo sedm dětí z Ukrajiny. Samozřejmě výuka u nás je odlišná, než jakou zažily na školách doma, učíme jeden den v týdnu takovým způsobem, aby si děti ukrajinštinu udržely. Učíme ukrajinštinu - psaní, čtení, konverzaci, seznamování s kulturou, tradicemi - je to čtyři až pět hodin výuky každou sobotu. Je to nabídka volnočasových aktivit pro ukrajinské děti a hodláme v tom pokračovat. Jestli se k nám připojí i děti, které půjdou do českých škol… Uvidíme, " říká Nataliya Dotsenko, která vede Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách.

Podle ní je varianta, kdy by se příchozí ukrajinské děti začleňovaly do výuky na běžných českých školách lepší, než kdyby pro ně měly vznikat nějaké speciální ukrajinské třídy: "Proč je rozdělovat? Přijde mi to nenormální."

Kromě toho, že vede ukrajinský spolek, působí v Integračním centru pro cizince, které pracuje pod Diecézní katolickou charitou v Hradci Králové. Činnosti se tak snaží propojit, aby se o možnostech pomoci i aktivitách dozvědělo co nejvíce lidí, kteří je mohou využít.

"Naše koordinátorka dobrovolníků charity Anička Brázdová v současné době připravuje dobrovolníky, kteří budou mít s dětmi různé aktivity pro integraci, zařazení do společnosti. Budeme muset začít s dětmi, rodiče začnou pracovat a budou starosti hlavně s tím, aby uživili rodinu," dodává Nataliya.