Cestou na jednání se Jan Prachař potkává s čertovskou delegací, která mu prostřednictvím svého mluvčího dává jasně najevo, co si místní myslí. S nápadem, že by u Dolní Cerekve mohlo vzniknout úložiště, jednoznačně nesouhlasí. Lidé se bojí hlavně o zdroje pitné vody. Směrem k SÚRAO jsou od čertů slyšet i ostřejší slova.

„Já bych chtěl lidem z lokality Čertův Hrádek poděkovat. Pojali to netradičně a já si toho vážím. Klobouk dolů. Nicméně, už moje babička mi říkala, že smlouva s čerty se neuzavírá,“ odpovídá pekelníkům Jan Prachař. Od jejich mluvčího dostává glejt a je propuštěn na jednání na úřadě, které se odehrává za zavřenými dveřmi.

Úložiště se lidé bojí

Lidé, kteří se na neformální přivítání přišli podívat, se rozcházejí. „Čerti z nedalekého Čertova hrádku avizovali, co se dnes bude dít, tak jsme je přišli podpořit. Chtěli jsme, aby si lidé ze SÚRAO uvědomili, že lidi tady jsou zásadně proti úložišti. Nevylučujeme ani občanskou neposlušnost. Budeme protestovat nadále. Formy budou různé, chystáme happeningy, běh proti úložišti i pohřbívání vody,“ shrnuje pocity místních zastupitelka Dolní Cerekve Ludmila Fučíková.

A připomíná, že o tom, kde bude v Česku úložiště, se mluví pětadvacet let a nejlepší místo se stále hledá. A ti, kterých se to týká, se bojí. „Víte, já už jsem za tu dobu zažila čtyři nebo pět ředitelů SÚRAO a tak patnáct ministrů průmyslu a obchodu. A, s prominutím, všichni žvaní. A opravdu melou stále to samé. Vždyť tento ředitel je staronový. Zajímalo by mě, kam zmizel jeho předchůdce, jestli ho nevzali všichni čerti,“ zamýšlí se nad situací zastupitelka Dolní Cerekve a členka spolku 2. Alternativa.

Odpor proti úložišti v této části Jihlavska zesílil hlavně v posledních týdnech. Starostové požadují vyloučení Čertova hrádku ze seznamu lokalit. Argumentují hlavně tím, že je to místo s významným zdrojem pitné vody.

Rozhodnou měření

V lokalitách nyní probíhají měření a průzkumy, po jejichž vyhodnocení dojde k zúžení počtu míst vhodných pro hlubinné úložiště. SÚRAO v čele s Janem Prachařem tvrdí, že i kritérium týkající se pitné vody bude při vyhodnocování aktuálních průzkumů zohledněno a lokalita bude případně vyloučena. Že by ale k vyloučení došlo po urgenci, která přišla právě z Dolní Cerekve, bez vyhodnocení technických údajů, to podle něj nepřipadá v úvahu.

„Po kritice, která se na SÚRAO v poslední době snesla, chceme ke všemu přistoupit zodpovědně a transparentně. Chceme se s lidmi setkávat, o všem je informovat a zapojit je do rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají. K výběru těch nejvíce vyhovujících lokalit dojde zodpovědně a transparentně během příštího roku, pak přijde na řadu další etapa,“ slibuje také v Dolní Cerekvi Prachař.