„Je pravděpodobné, že původ alespoň jedné z nalezených amfor můžeme datovat až do roku 900 před naším letopočtem," potvrdil Ondřej Tůma, archeolog Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Jednalo by se o nejstarší dochovanou keramickou památku, která se pod horami našla.

Havárie vody a sesouvání historického domu Josefa Beneše v centru města zřejmě přispějí k tomu, že se budou měnit trutnovské dějiny. Při odstraňování škod po pádu části sklepa a jedné z kleneb narazili dělníci na unikátní nález.

V zavalených historických útrobách domu objevili zachovalé keramické nádoby. Podle archeologů pochází z pravěku, konkrétně z mladší doby bronzové. Mohou tak být až 3 tisíce let staré.

„Stavebníci narazili na keramické nádoby, které jsou navíc ve velmi dobrém stavu. Ve většině případů se jedná o středověké až novověké nádoby, našla se tu ale i drobná amfora, která typologicky odpovídá období pravěku. Konkrétně době bronzové," překvapil Ondřej Tůma, archeolog Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Podle jeho prvotního ohledání je možné stáří nálezu určit až k roku 900 před naším letopočtem.

Unikátní nález! Zatopený sklep odhalil pravěkou amforu

NÁLEZY HISTORICKÝCH PŘEDMĚTŮ NEKONČÍ

Amfora, jejíž lehká deformace by podle Tůmy mohla vzniknout například při pálení, je jedním z nejstarších nálezů na území Trutnova. „Pokud bychom našli další podobné předměty, mohli bychom to brát jako důkaz existence řemeslné výroby ve městě v tomto období. Zatím se ale spíše dohadujeme," vysvětluje Ondřej Tůma. „Archeologické nálezy nejsou v historické části Trutnova žádnou vzácností. V tomto případě jde ale určitě o unikát. Žádný jiný keramický předmět tohoto stáří zatím nemáme. Pokud něco z této doby ve městě nacházíme, jedná se většinou o kov, nikoliv o keramiku," vysvětluje trutnovský archeolog.

„Při statickém zajišťování podloží jsme v průběhu týdne našli spoustu předmětů. Od hrnků, baněk, nožičkových kotlíků, objevily se i amfory nebo formy pro odlévání plastik," objasnil Martin Zeman, jehož firma statické zajištění poškozené budovy provádí. „Voda prorazila nosné pilíře, stěny se vyvalily a dva sousední domy klesají do sebe. Zajišťujeme teď podloží, aby nedocházelo k dalším škodám," vysvětlil Zeman.

Tisíce let staré artefakty objevil Radek Vrba, jeden ze Zemanových zaměstnanců. V průběhu týdne se pak objevovaly další a další předměty. Zatím poslední z nich ve zdi objevil sám Zeman v pátek odpoledne. „Při práci se s různými nálezy střetávám často. Takto staré věci jsme ale ještě nenašli," je stále překvapený Martin Zeman. Jeho firma v roce 2013 stála také u unikátního nálezu mincí v úpické Dřevěnce, kterou tesaři renovovali.

VODA PODEMLELA BÝVALÝ MUNIČNÍ SKLAD

Dům, který společně se sousední trutnovskou galerií patří k nejstarším kulturním památkám v Trutnově, koupil Josef Beneš před 25 lety. S manželkou si zamilovali jeho klenby a postupně ho renovovali.

„S archeologem jsme se shodli, že se tu nachází nejstarší dochovaná klenba v Trutnově. Byla součástí historických hradeb a starého muničního skladu z 15. století. Zrovna jsme opravovali omítky a po té dlouhé době jsem konečně započal s úklidem sklepa. A po čtrnácti dnech přišla tahle pohroma s vodou a s padajícími zdmi. Voda podemlela starou sapu, spojovací zákop mezi dvěma domy," vysvětluje smířeně Josef Beneš, jak k havárii došlo. Sám jako stavební inženýr na průběh oprav může dohlížet.

A jak se dívá na historické předměty, které se v jeho domě objevily? „Ta doba, z níž by měly nálezy být, mě překvapila. Ale aspoň se v Trutnově díky té nešťastné události hýbe historie. Nikdy jsem neměl tušení, že by se tu mohla najít takhle stará věc. Moc se mi tomu nechce věřit ani teď, ale od toho jsou odborníci, tak jim budu rád věřit. Alespoň nějakou zajímavost v tom neštěstí tady mám," usmívá se trpce Josef Beneš.