Pomáhají překonat bolesti i smutek především dětských pacientů, stávají se důvěrnicemi. Lépe pak dětem dokážou vysvětlit plánovaný zákrok i léčbu. „O děti pečují dvě herní asistenty sedm dní v týdnu. Mají nezastupitelnou roli u pacientů, kteří jsou napojeni na infúze,“ vysvětluje vrchní sestra dětského oddělení Renata Masaříková.

Unikátní služba v Kyjově je v tuzemsku spíše výjimečná.