První oblast se týká moderní medicíny. Specialisté vytvoří matematicko-experimentální modul a software, které umožní vytvořit model konkrétního pacienta s využitím jeho anamnéz a klinických vyšetření. Ten pak lékařům poslouží především pro lepší léčbu pacienta.

Cílem je též získat podrobný a přesný popis mikrostruktury tkání (orgánů), kvalifikovat jejich mechanické vlastnosti a zpřesnit virtuální model člověka.

Druhý projekt je spojen s Průmyslem 4.0. a týká se vývoje nových inteligentních komponent v oblasti automatizace, robotiky, umělé inteligence či monitorování. Zjednodušeně řečeno jde o zavádění automatizace do výroby, aby se minimalizovala fyzicky náročná práce. Výsledky by mohly využít především firmy Plzeňského kraje.

O finanční injekci se ucházelo sedm žadatelů, mezi něž se rozdělilo téměř 1,6 miliardy korun. ZČU byla nejúspěšnější.