Vysoké školy už mohly od 20. dubna navštěvovat za účelem konzultací a zkoušek studenti závěrečných ročníků, tedy za dodržování již zmíněných přísných hygienických opatření.

SLEZSKÁ UNIVERZITA

A především v maximálním počtu pěti osob. O týden později se tato možnost začala vztahovat i na všechny ostatní studenty. Například na Slezské univerzitě v Opavě zaznamenali jejich zvýšený zájem o fyzickou přítomnost ve škole ihned.

„Okamžitě po tomto uvolnění byla pozornost nasměrována na speciální pracoviště, která nelze online výukou nahradit. Tedy do laboratoří, ateliérů, střižny či astronomické observatoře. Hned v první možný den také první zájemce o vypůjčení a vrácení knih odbavovala i univerzitní knihovna,“ uvedla mluvčí opavské univerzity Karin Martínková.

Další uvolnění opatření na vysokých školách
Ve čtvrtek 30. dubna večer vláda na své tiskové konferenci oznámila další uvolňování opatření. A týká se to také vysokých škol. Od 11. května už se na ně mohou vrátit studenti ve větších skupinách. Tedy ne po pěti, jak tomu je nyní, ale maximální počet lidí byl nově stanoven na patnáct.

Vzhledem k tomu, že výuka v letním semestru zde končí 23. května, je podle ní velmi nepravděpodobné, že by se studenti do prázdnin ještě vrátili ke kontaktní výuce.

„Do zahájení zkušebního období od 24. května mohou v případě potřeby využít individuální konzultace. Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti dodržet nařízená hygienicko-epidemiologická pravidla se zdá, že trochu složitější bude organizace samotného zkušebního období. Rozhodnutím rektora byl proto již upraven harmonogram akademického roku, jímž bude toto zkušební období do letních prázdnin o týden prodlouženo. Další týden navíc pro zkoušky nabídne ještě zkušební období v srpnu, které začne o týden dříve než obvykle,“ dodává Karin Martínková.

VŠB-TU

Kompletní obnovení výuky neplánují ani na Vysoké škole Báňská – Technické univerzitě Ostrava. Pro některé vysoké školy byla vyjádření vlády o uvolňování režimu na univerzitách překvapující, neboť následovala v poměrně rychlém sledu.

„Na nová nařízení musíme reagovat rychle. Ale díky přípravě pro vstup na univerzitu pro závěrečné ročníky, není nyní ta změna tak náročná. Každopádně jsme připraveni na to, že se vše dokončí bezkontaktně, takže nová uvolnění nám jen přidávají nové možnosti, jak semestr ukončit,“ míní mluvčí Petra Halíková.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Nijak markantní zájem studentů o osobní konzultace pak aktuálně nezaznamenávají na Ostravské univerzitě.

„Studenti i akademici si zvykli na komunikaci v online prostředí a komunikační kanály jsou dobře nastaveny. Výpůjčku knih umožňují knihovna i fakultní studovny. Aby se ale studenti na místě nesetkávali, knihy si předem objednají a vyzvednou v určitý čas tak, aby se míjeli v desetiminutových intervalech. Vracet je mohou pomocí biblioboxu. Návrat kontaktní výuky v plném rozsahu na celé univerzitě nyní neočekáváme. Nevylučujeme, že v individuálních případech některé fakulty, popřípadě někteří vyučující využijí dalšího rozvolňování opatření a nabídnou studentům možnost kontaktní výuky i ve větších skupinách,“ řekla vedoucí oddělení komunikace univerzity Andrea Svobodová.

Ani zde neočekávané rychlé uvolňování opatření za ideální nepovažují.

„Zvlášť, když jsou nová opatření provázena dalšími omezujícími prvky, na které je potřeba se připravit. Třeba na evidenci osob vstupujících do budov, dodatečné nároky na rozestupy mezi zkoušejícími, příprava příslušných opatření rektora nebo děkanů, která to budou ošetřovat z hlediska legislativy. Proto se někdy můžeme dostat do situace, kdy je ze strany vlády již něco uvolněno, ale univerzita potřebuje dodatečný čas na přípravu a implementaci vládních opatření. Největší neznámou je pro nás stále situace kolem přijímacích zkoušek, zejména těch, které mají nějakou praktickou část,“ doplňuje Andrea Svobodová.