„Zarostly rákosem, nechali jsme je vybagrovat,“ řekla starostka Martina Dominová. Biotopy postupně zarůstaly celou vodní plochu. Důvody jejich úpravy byly podle starostky hlavně estetické. Mokřady jsou v obci dva, vznikly v roce 2015. Jeden se nachází asi sto metrů za obecním úřadem, druhý o dalších zhruba sedm set metrů dál v nezastavěné části obce, místní mu říkají Prameniště. Náklady na jejich úpravu vyšly na zhruba 230 tisíc korun. „Museli jsme objednat speciální techniku,“ zmínila Dominová.