Tam byla simulována havárie, při které do prostoru unikla kyselina sírová a chlornan sodný. Tyto látky, které se používají k čištění vody, měly uniknout ve strojovně z barelů, které se převrhly při převážení z externího skladu. „Následkem převržení byla bouřlivá chemická reakce a vývin nebezpečného plynu,“ popsal námět cvičení mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

ZACHRAŇOVALI OSOBY

Plynem bylo zasaženo několik osob. „Nejvíce osoba nacházející se ve strojovně. U té se zastavily životní funkce. Dále bylo otráveno několik dalších osob. Pět silně a zbytek s různým typem postižení dýchacích cest,“ dodal.

Autentičnost havárie pomohlo vytvořit 22 figurantů, převážně z řad studentů tachovského gymnázia. Pět se jich nacházelo přímo v bazénu, jeden ve strojově. Ostatní za asistence hasičů a mohli prostor opustit. „Všichni prošli přes dekontaminační stanoviště a byli transportováni do vedlejší budovy, kde byli předáni do rukou pracovníků Zdravotnické záchranné služby,“ popsal zásah mluvčí hasičů.

Pro pracovníky tachovského bazénu bylo páteční cvičení první takovouto zkušeností. „Dostali jsme za úkol nahlásit únik látek a provést první opatření, tedy dostat většinu lidí na chodbu, kde si je pak převzali hasiči,“ popsal vedoucí bazénu Kamil Báča s tím, že tento úkol se podařilo zvládnout poměrně rychle.

Hasiči měli na místě tři profesionální jednotky, a to z Tachova, ze Stříbra, ze stanice Plzeň Slovany a chemickou laboratoř Třemošná. Zasahovali také dobrovolní hasiči. Záchranka měla na místě devět posádek, které se staraly o zraněné. Asistovala rovněž Policie České republiky a Městská policie Tachov. „Policie pomáhala se ztotožněním osob, identifikací mrtvého a se zajištěním provozu v oblasti.“

PROVĚŘILI SE LIDÉI TECHNIKA

Cvičení prověřilo nejen hasiče, záchranáře a policisty, ale také jejich techniku. „Použili jsme nejvyšší možnou ochranu zasahujících hasičů, což jsou přetlakové oděvy s dýchacím přístrojem uvnitř, transportní nosítka, dekontaminační stanoviště,“ vyjmenoval dále Poncar s tím, že vše, co se do objektu bazénu vnášelo a vše, co bylo vyneseno, muselo projít dekontaminačním stanovištěm.

Zásah podle jeho dalších slov prověřil všechny činnosti, které se provádějí v případě skutečné události, při které by byl postižen větší počet osob – tedy záchrana osob, případná evakuace, vytažení postižených osob z bazénu, naložení na nosítka, předání zraněných a jejich třídění podle závažnosti zranění.

Počínání aktérů sledovali bedlivě rozhodčí z řad hasičů, záchranářů i policistů. „Na základě jejich vypozorovaných poznatků bude provedeno vyhodnocení a na jeho základě se připraví opatření do budoucna,“ uvedl mluvčí hasičů.

Jak dodal, v každém městě existují objekty, v nichž se pracuje s podobnými nebezpečnými látkami, jako v případě pátečního cvičení a hasiči musí být připraveni na kteroukoliv situaci, která v těchto zařízeních může nastat.