V úterý krajská hygienická stanice informovala, že to nedopadlo dobře – a vše se neobešlo bez pokuty. Důležitá a příznivá zpráva nicméně zní: už je uklizeno. V době návštěvy hygieniků nicméně bistro čistotou rozhodně nepřekypovalo.

Hygienici zaznamenali dlouhodobě zanedbávaný úklid, přičemž zašlou mastnou nečistotou, úkapy, zbytky surovin a prach našli prakticky všude: od vypínačů po podlahy; vnitřky zásuvek, police či chladicí techniku nevyjímaje. Obzvlášť drsný pohled byl však na uložení polotovarů zmiňované v úvodu. Navíc polotovary a rozpracované pokrmy postrádaly požadované značení. Včetně dat.

Opakovanou kontrolou prošlo

Příznivé hodnocení nenabídl ani pohled do zázemí. I tam hygienici zaznamenali znečištění, stejně jako předměty nesouvisející s vykonávanou činností, osobní věci, nepoužívaný inventář, prázdné obaly, nářadí, tiskopisy. Co naopak kontroloři postrádali, byla tekoucí teplá voda.

Opakované kontrola prověřila, že už je vše v pořádku. Provozovna včetně zázemí byla důkladně uklizena – a věci nesouvisející s občerstvovacími službami zmizely. Také polotovary a rozpracované pokrmy už měla provozovatelka řádně označené.