Pro vedení samosprávy a obecní školy znamená verdikt velkou úlevu, i když zatím není pravomocný a lze předpokládat, že se Německý řád proti rozsudku odvolá a případ poputuje ke krajskému soudu.

„Žaloba byla shledána nedůvodnou,“ sdělila soudkyně Jitka Rollerová. Podle soudkyně nelze oddělovat ženskou a mužskou linii Řádu německých rytířů, protože majetek byl jednotný a společný pro celý řád.

„Tvrzení, že listiny týkající se konfiskace se vztahovaly pouze k mužské linii a že je nutno rozlišovat mezi majetkem ve vlastnictví mužské linie a ženské linie, považuje soud za účelové,“ uvedla soudkyně.

Majetek byl zkonfiskován a žalobkyně měla podle soudu podat restituční žalobu podle zákona č.128 z roku 1946 o neplatnosti některých majetkoprávních jednání spáchaných v době nesvobody.

„Pokud nedošlo k uplatnění nároku podle tohoto zákona, je promlčen ve lhůtě tří let od účinnosti tohoto zákona. Nemohlo dojít ani k obnovení vlastnictví, tedy navrácení majetku ani k majetkové křivdě spáchané komunistickým režimem,“ odůvodňovala soudkyně.

Podle dekretů prezidenta Beneše

Nemovitosti byly podle soudkyně konfiskovány podle dekretů prezidenta Beneše. Nelze je vydat podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Připomněla, že zákon o vyrovnání s církvemi se navíc nevztahuje na majetek ve vlastnictví obcí, ale pouze na majetek státu. Podle soudkyně stát proto poskytl církvím finanční náhradu za majetek, který nelze restitučně vydat, a ta se vztahuje i na majetek nárokovaný v Dolní Dlouhé Loučce.

„Nelze žalobkyni přiznat dvojí náhradu, “ uvedla soudkyně.

Nyní můžeme být klidnější, zní z Dlouhé Loučky

Pro Dlouhou Loučku přinesl verdikt velkou úlevu.

„Pro mě osobně, člověka, který do této školy chodil, i jako zástupce obce je to velká úleva. Jsme malá obec a takový soudní spor nás finančně zatěžuje. Hlavně ta velká nejistota, co bude se školou. Nyní jsme o něco klidnější,“ reagoval místostarosta Pavel Beneš.

Neskrýval, že počítá s odvoláním a pokračováním kauzy u soudu druhého stupně. „Odůvodnění okresního soudu je velmi precizní, vypořádal se se vším, co by bylo možné aplikovat ve prospěch vzneseného nároku. Nedovedu si představit, že bychom mohli prohrát,“ dodal.

Zamítnutí žaloby vnese podle ředitele školy Leopolda Kropáče klid nejen do sborovny.

„Sice nejde o pravomocný rozsudek, ale celkovou atmosféru to určitě uklidní a také doufám, že zastupitelstvo změní názor a uvolní finanční prostředky, které je potřeba investovat například do střechy školy či zastaralé kotelny,“ uvedl.

Vyjádření zástupce Německého řádu nebylo možné získat, protože se jednání nezúčastnil. Na Olomoucku řád neuspěl ani v boji o národní kulturní památku hrad Bouzov. Jeho právníci už dříve naznačili, že v případě Bouzova, nevylučují podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.