CEMR je organizace sdružující asociace místních a regionálních samospráv členských a přistupujících států Evropské unie. Zastává zájmy evropských obcí a regionů a svá stanoviska předkládá Výboru regionů (Committee of the Regions), poradnímu orgánu Evropské unie. CEMR vychází ze všeobecného volebního práva a organizace je založena na principu demokracie. Byla založena v roce 1951 a její sídlo je v Bruselu.

CEMR svou konstitucí zajišťuje spojení projednávané evropské legislativy s reálným životem měst a regionů. Jeho hlavními cíli pro nadcházející období je zejména zjednodušení procesů ve vztahu EU samospráva, posílení role a pravomocí lokálních samospráv ve vyjednávání nových evropských pravidel, včetně dalšího programovacího období 2020+. Neméně důležitá je forma dialogu místních vlád a evropské vlády na principu partnerství, nikoliv podřízenosti a přijímání instrukcí a direktiv.

Velkou výzvou zůstává také nalezení srozumitelného jazyka, kterým lze vysvětlovat a zapojit obyvatele do evropských záležitostí aby dění porozuměli a zejména aby získali povědomí o přínosech i negativech.

To všechno může výrazně přispět k přípravě programovacího období, které bude odrážet reálné potřeby měst a regionů, pomoc EU bude účelná a jednodušší, nesvázána nadměrným množstvím omezení a kontrol. „Vzhledem k tomu, že to jsou všechno věci, kterými se trápíme šest let, a známe přesně praktický život s EU a jeho přínosy i úskalí, přijal jsem nominaci do vedení té pro nás nejbližší evropské instituce. Věřím, že to bude znamenat také posílení ČR pro budoucí vyjednávání," komentoval volbu Petr Kulhánek.