Jak uvedl zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer, chovatel nahlásil úhyn 6 kusů drůbeže, z toho tří perliček a tří slepic. Další drůbež v chovu, ve kterém se nacházelo původně cca 60 kusů, vykazovala příznaky typické pro ptačí chřipku.

"SVS na místě provedla šetření, odebrala vzorky, přijala předběžná opatření a odeslala je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Zde byla potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. S ohledem na zjištěnou patogenitu viru bude okolo ohniska vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření," doplnil.