Na nejvyšší vrchol se chlapec vydal okolo deváté hodiny večer s rodinou pozorovat západ slunce. V husté mlze a za nepříznivého počasí se od ostatních oddělil a ztratil orientaci. Horská služba se o tom dozvěděla zhruba o hodinu později. Záchranáři se na sklonku dne chystali na náročnou a dlouhou akci.

„V tísňovém telefonátu nás tatínek chlapce informoval o tom, že hoch je velmi bázlivý, nebude reagovat na volání a jediné, na co slyší je jeho zdrobnělé křestní jméno. Bylo nám jasné, že musíme postupovat velmi rychle a zároveň citlivě,“ popsal zasahující horský záchranář Jan Hepnar.

Do terénu vyrazilo 13 horských záchranářů, z toho 6 psovodů z Orlických hor, Krkonoš i Jeseníků, kteří o události zároveň informovali policisty. Prvořadým úkolem bylo prohledání dostupných cest a stezek v okolí.

Pátrání přineslo výsledky 

„Akci jsme rozjeli ve velkém rozsahu s ohledem na podmínky i na fakt, že šlo o dítě. Chystali jsme se na dlouhé a náročné pátrání,“ uvedl náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar. Shodou okolností právě jeho syn chlapce zhruba po padesáti minutách pátrací akce objevil při cestě terénním autem po jedné z cest. V komunikaci postupoval tak, jak mu doporučili rodiče chlapce.

„Při prvním kontaktu nejevil prakticky žádné známky emocí. Naštěstí jsem ho nevylekal a chlapec nastoupil do auta. V pořádku jsem ho pak předal do rukou rodičů,“ popsal okamžik záchrany Jan Hepnar.

„Byl velký úspěch, že se nám ho podařilo velice rychle najít. Ani jsme to nečekali. Všichni zúčastnění zaslouží pochvalu,“ uzavřel náčelník záchranářů.