Speciálně upravená optická sonda odhalila, že se zde nachází deset dřevěných rakví a cínový sarkofág. Záběry z optické sondy byly přenášeny na velké plátno. Tyto snímky pak posuzoval tým odborníků složený z historika, geofyzika, lékaře, archeologa a dalších osobností. Jednoznačně bylo prokázáno, že v cínovém sarkofágu se nachází ostatky Jana IV. Popela z Lobkowicz.

Opona v Machovské Lhotě na Náchodsku čakela na svoji obnovu takřka sedmdesát let.
Léta chátrala na půdě. Vzácnou oponu s Komenským nadšenec vyčistil chlebem

Cínový sarkofág je srovnatelný se sarkofágem císaře Rudolfa II., který je pochován v královské hrobce na Pražském hradě, v katedrále sv. Víta, a se sarkofágem Petra Voka z Rožmberka ve Vyšším Brodě. Tímto se získal ucelený souhrn dat a informací o způsobu a metodách pohřbívání nejvyšších špiček tehdejší společnosti.

Jan IV. Popel z Lobkowicz se narodil 8. listopadu 1510. Aktivně se účastnil české politiky 16. století, byl hejtmanem německých lén, prezidentem české komory a také nejvyšším komorníkem. Vrchol jeho kariéry znamenalo jmenování do úřadu nejvyššího purkrabího Českého království a v nepřítomnosti jako místokrál zastupoval tehdejšího českého krále Ferdinanda I.

Vlastnil rozsáhlý majetek, mimo jiné i Horšovský Týn, který Jan získal po svém švagrovi v roce 1539. Po požáru v roce 1547 nechal horšovskotýnský hrad honosně upravit na renesanční zámecké sídlo, které si svoji podobu zachovalo dodnes. Se svými majetky byl podle odhadu Jan IV. Popel z Lobkowicz, nebo také Jan mladší Popel z Lobkowicz nejbohatším příslušníkem panského stavu v Plzeňském kraji.

Zemřel 12. dubna 1570 v Praze na Hradčanech a byl pochován v horšovskotýnském farním kostele sv. Petra a Pavla.

Jaroslav Čedík