„Cvičení je odloženo a v původně ohlášeném termínu se neuskuteční,“ uvedl Pavel Kaidl; mluvčí skupiny Unipetrol, jehož je kralupský provoz součástí. S tím, že později bude určeno nové datum. Důvodem je nynější koronavirová situace, vysvětlil Kaidl, že teď není doba k pořádání aktivit, jaké by mohly vylekat lidi žijící v okolí.

Vodní elektrárna Slapy: usazování rotoru v květnu roku 2020.
Elektrárna vyrobí více elektřiny i z menšího množství vody

Podobné opatření není výjimkou. Za mimořádných situací se ruší třeba i pravidelné zkoušky sirén, běžně houkajících v rámci testů vždy v poledne první středu v měsíci. Důvod je stejný: není žádoucí budit rozruch a lidi vylekat.

Signály by bylo slyšet ven

Chystané cvičení se sice mělo omezit pouze na areál závodu bez jakéhokoli vlivu na okolí, tím méně na běžný život v přilehlých městech a obcích – počítalo se však s tím, že i mimo něj bude slyšet, že se uvnitř děje něco neobvyklého. Firma také s předstihem upozorňovala, že dopoledne, v době mezi devátou hodinou a 10.30, zazní výstražné signály, které se budou týkat cvičně zasahujících jednotek. Raději se však cvičení v nynější době, kdy kvůli koronaviru platí i nouzový stav, neuskuteční. Aby bylo ticho.

Co se mělo odehrávat, firma s předstihem představila veřejnosti. Provozní ředitel rafinérie Jaroslav Hacko přiblížil, že námětem havarijního cvičení měl být únik propylenu – hořlavého plynu těžšího než vzduch – během jeho plnění do železniční cisterny. Scénář nácviku počítal s řešením situace tak, jak by se v případě skutečného maléru události vyvíjely. Nacvičovat se měla jak činnost zaměstnanců ve skladu kapalných plynů, tak součinnost ostatních společností, které v areálu rafinérie působí – a to včetně ověření činnosti systému vyrozumění a varování.

Při výbuchu v chemičce Synthos 22. března minulého roku zemřelo šest lidí, z toho bylo pět občanů Rumunska.
Vyšetřování výbuchu v kralupské chemičce policie uzavřela. Viník zemřel

Podobné nácviky, provázené i důkladným vyhodnocením, plynou z povinností uložených zákonem o prevenci závažné havárie, připomněl Adam Jarosz, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti, životní prostředí a investiční projekty.

Výbuch nepřežilo šest lidí

Největším malérem, který se v Kralupech skutečně odehrál, byl výbuch prázdné tankovací nádrže v distribučním terminálu, k němuž došlo 22. března 2018. V nádrži určené k čištění explodovaly benzinové páry, které se tam podle pozdějšího zjištění hasičů dostaly v důsledku toho, že jeden z pracovníků odstranil instalovanou záslepku. Mohutnou explozi, již zaznamenalo širší okolí, nepřežilo šest lidí; další dva byli zraněni. Škodlivé chemikálie do okolí neunikly.