Uplynulá neděle nabídla na úvod festivalu trojici atraktivních pořadů.

„Začali jsme vernisáží výstavy fotografií Libora Cabáka s názvem Zmizelá židovská stopa. Autor v ní mapuje z větší části zaniklé židovské dědictví zejména na Valašsku. Výstava je k vidění v Muzejním a galerijním centru Zámku Žerotínů,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Na vernisáž navázala beseda o vzájemném soužití rozdílných světů, náboženství i kultur. Mezi sebou a také s návštěvníky setkání diskutovali rabín a instruktor bojového umění Krav maga David Bohbot a arabský křesťan Nasri Karram.

Pomyslnou tečku za nedělním programem udělal koncert kapely Mackie Messer Klezmer Band na Malé scéně za oponou.

Výstava Ledové království v Rožnově pod Radhoštěm nabízí dvanáct skulptur z ledu vytvořených pěti sochaři. Tématem jsou v letošním roce díla známých výtvarníků; únor 2020
Zabalit se do třpytivé termofólie a prohlídka ledové galerie může začít

Program festivalu pokračuje v neděli 23. února od 16 hodin v meziříčském Kině Svět tryznou k projevům a důsledkům antisemitismu za účasti představitelů města, místních církví a zástupců židovských obcí. Kulturní program zajistí Základní umělecká škola Alfréda Radoka.

V úterý 25. února v 17 hodin se ve freskovém sále zámku Žerotínů uskuteční přednáška teologa Pavla Hoška na téma Židovská mystika všedního dne.

První březnovou neděli od 15.30 bude možné v Muzejním a galerijním centru navštívit komentovanou prohlídku výstavy Zmizelá židovská stopa ve společnosti historika Tomáše Baletky.

Týž den od 16 hodin se opět ve freskovém sále zámku Žerotínů bude konat přednáška předsedy Pohřebního bratrstva Chevra Kadiša Chaima Kočího na téma Židovské pohřebnictví.

Na březen jsou pak připravené i další programy: přednáška popularizátora vojenské historie a průvodce Izraelem Jaromíra Vykoukala nazvaná Voda pro Izrael – naděje pro ČR (5. 3.), promítání izraelského filmu Foxtrot (11. 3.) či beseda o aktuální situaci na Blízkém východě s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem a poslance PČR Miloslavem Janulíkem (15. 3.).

Šestnáctý ročníku festivalu Chaverut – Přátelství uzavře v neděli 22. března v 19 hodin divadelní představení Mlčení v podání spolku Na cestě. Hra pojednává o životní etapě jedné židovské rodiny v průběhu několika válečných let. Představení se uskuteční v M-klubu. Kompletní program festivalu na www.valasskemezirici.cz a www.kzvalmez.cz.

Výsledek naší práce.
Výzva pro čtenáře: Hlasujte, kdo na Vsetínsku dostane finanční dar